เลขาธิการ ABU ระบุสื่อ"วิทยุ"สำคัญช่วงเกิดภัยพิบัติ และสื่อต้องเป็นมืออาชีพร่วมมือเครือข่ายมากขึ้น

เลขาธิการ ABU ระบุสื่อ"วิทยุ"สำคัญช่วงเกิดภัยพิบัติ และสื่อต้องเป็นมืออาชีพร่วมมือเครือข่ายมากขึ้น

เลขาธิการ ABU ระบุสื่อ"วิทยุ"สำคัญช่วงเกิดภัยพิบัติ และสื่อต้องเป็นมืออาชีพร่วมมือเครือข่ายมากขึ้น

รูปข่าว : เลขาธิการ ABU ระบุสื่อ"วิทยุ"สำคัญช่วงเกิดภัยพิบัติ และสื่อต้องเป็นมืออาชีพร่วมมือเครือข่ายมากขึ้น

เลขาธิการสหภาพวิทยุโทรทัศน์แห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (ABU) ระบุว่าสื่อมวลชนควรมีพร้อมในด้านต่างๆ เพื่อรับมือกับภัยพิบัติ และมีหน้าที่ให้ข้อมูลที่จำเป็นกับประชาชนเพื่อลดความเสี่ยงของการสญเสีย ซึ่งสื่อทุกช่องทางล้วนมีความสำคัญในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน

วันนี้ (13 พ.ค.) นายจาวาด มอตตากิ เลขาธิการสหภาพวิทยุโทรทัศน์แห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (ABU) ให้สัมภาษณ์ไทยพีบีเอส ว่า หลังจากการประชุมครั้งนี้ยังต้องมีการประชุมหารือ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน รวมถึงต้องสร้างแผนงานร่วมกันเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเตรียมการและรับมือกับภัยพิบัติ โดยสหภาพวิทยุโทรทัศน์แห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก หรือ ABU จะทำงานกับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณ์

ขณะที่ความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติของสื่อมวลชนนั้น เลขาธิการ ABU ระบุว่า สื่อต้องพร้อมทั้งด้านอุปกรณ์และข้อมูลความรู้ เพื่อรับมือกับเหตุการณ์และทำให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหา และรู้ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อลดความเสี่ยงของการสูญเสีย อีกทั้งยังต้องมีความเป็นมืออาชีพ และมีส่วนร่วมกับประชาชนในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ ร่วมถึงฝึกซ้อมรับมือกับภัยพิบัติร่วมกัน เพื่อให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจและให้ข้อมูลล่วงหน้าเพื่อเตือนภัยได้อย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ยังมองว่าสื่ออย่างวิทยุ มีความสำคัญอย่างมากในการเข้าถึงประชาชนในชุมชนห่างไกล แต่อย่างไรก็ตามสื่อทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ วิทยุ และอินเตอร์เน็ต ล้วนมีความสำคัญและถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน

ดวงกมล เจนจบ ผู้สื่อข่าวไทยพีบีเอสออนไลน์

ทิพย์ตะวัน ธีรนัยพงศ์ ผู้สื่อข่าวไทยพีบีเอส

กลับขึ้นด้านบน