องค์การเภสัชกรรม สั่งเก็บยารักษาวัณโรคเสื่อมคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม สั่งเก็บยารักษาวัณโรคเสื่อมคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม สั่งเก็บยารักษาวัณโรคเสื่อมคุณภาพ

รูปข่าว : องค์การเภสัชกรรม สั่งเก็บยารักษาวัณโรคเสื่อมคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรมสั่งเก็บยาฟอร์คอก-แทรค รักษาผู้ป่วยวัณโรคที่เสื่อมคุณภาพ หวั่นผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา พร้อมส่งยาวัณโรคแบบเดิมให้สถานพยาบาลเรียบร้อยแล้ว

วันนี้ (15 พ.ค.2559) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ยาฟอร์คอก-แทรค ยาชนิดใหม่ที่นำตัวยารักษาวัณโรค 4 ชนิด คือ ไรแฟมพีซิน ไอโซไนอาซิด ไพราซินาไมด์ และอีแทมบูทอล รวมไว้ในเม็ดเดียวกัน ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความสะดวกไม่ต้องกินยาหลายเม็ด

 

ยาฟอร์คอก-แทรค รักษาผู้ป่วยวัณโรค (2)

ยาฟอร์คอก-แทรค รักษาผู้ป่วยวัณโรค (2)

ยาฟอร์คอก-แทรค รักษาผู้ป่วยวัณโรค (3)

ยาฟอร์คอก-แทรค รักษาผู้ป่วยวัณโรค (3)

 

ล่าสุดสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้นำยาชนิดนี้ ส่งให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจสอบในห้องปฏิบัติการ พบว่าตัวยาไรแฟรมพีซินและไพราซินาไมด์เสื่อมคุณภาพลง เพราะตัวยาที่ผสมอยู่อีก 2 ตัวทำปฏิกิริยากัน ซึ่งหากผู้ป่วยวัณโรครับประทานยาที่เสื่อมคุณภาพ อาจทำให้เชื้อวัณโรคดื้อยาได้ สปสช.ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการ สปสช.สาขาเขตทั่วประเทศ ให้ระงับการจ่ายยาฟอร์คอก-แทรค ให้กับผู้ป่วยวัณโรค โดยให้กลับมาใช้ยาทั้ง 4 ชนิดเหมือนเดิมแทน

นพ.นพพร ชื่น ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมในฐานะผู้จัดซื้อยาชนิดนี้ ระบุว่า ได้เรียกคืนยาฟอร์คอก-แทรคทั้งหมดแล้ว พร้อมกับจัดส่งยารักษาวัณโรคเดิมทั้ง 4 ชนิด ให้กับหน่วยบริการทั่วประเทศ ดังนั้นผู้ป่วยสามารถเดินทางไปขอรับยาได้ทันที ขณะเดียวกัน องค์การเภสัชกรรมเตรียมเสนอให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทบทวนการขึ้นทะเบียนตำหรับยาฟอร์คอก-แทรค      เนื่องจากผลการตรวจสอบยืนยันแล้วว่ายามีคุณภาพลดลง

สำหรับสถานการณ์ระบาดของวัณโรคในประเทศไทย พบผู้ป่วยใหม่ 120,000 คน ในจำนวนนี้่เข้าถึงบริการการรักษา 70,000 คน เหลือผู้ป่วยที่ยังไม่ได้รับการรักษา 50,000คน ซึ่งส่วนมากจะอยู่ในกลุ่มประชากรข้ามชาติที่อาศัยในเขตเมืองใหญ่และผู้ต้องขังในเรือนจำ

 

กลับขึ้นด้านบน