กรมการแพทย์เตรียมผลักดันบรรจุ "นักทัศนมาตร" เป็นข้าราชการ

กรมการแพทย์เตรียมผลักดันบรรจุ "นักทัศนมาตร" เป็นข้าราชการ

กรมการแพทย์เตรียมผลักดันบรรจุ "นักทัศนมาตร" เป็นข้าราชการ

รูปข่าว : กรมการแพทย์เตรียมผลักดันบรรจุ "นักทัศนมาตร" เป็นข้าราชการ

กรมการแพทย์เตรียมผลักดันบรรจุนักทัศนมาตรเป็นข้าราชการ เพื่อให้เกิดสายวิชาชีพนี้และสิทธิสวัสดิการที่ควรจะได้รับ หลังจากที่ผ่านมา ตลาดงานของผู้ที่เรียนสาขาทัศนมาตรศาสตร์มักจะอยู่ในภาคเอกชนและร้านแว่น

เมื่อวานนี้ (16 พ.ค.2559) นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ความต้องการนักทัศนมาตรเข้ามาเป็นกำลังในระบบสาธารณสุขไทยจะมีสูง แต่เนื่องจากการเข้ามาทำงานในโรงพยาบาลรัฐ ตำแหน่งข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขยังไม่มีตำแหน่งโดยตรง เช่นเดียวกับเรื่องสิทธิประโยชน์ เพราะยังไม่พระราชบัญญัติวิชาชีพนักทัศนมาตรโดยเฉพาะ จึงไม่สามารถพิจารณาเรื่องค่าตอบแทนเพิ่มเติมได้ แต่ถ้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) กำหนดให้นักทัศนมาตรเป็นสายงานที่ชัดเจน เชื่อว่าจะสามารถดึงดูดให้คนเข้ามาเรียนและทำงานในสายวิชาชีพนี้ได้เพิ่มขึ้น

รองอธิบดีกรมการแพทย์ ระบุว่า ที่ผ่านมากรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย แพทยสภา ได้พูดคุยถึงการวางบทบาทระหว่างจักษุแพทย์ และนักทัศนมาตรให้ชัดเจน สามารถทำงานร่วมกันได้ โดยไม่ซ้ำซ้อนหน้าที่ ก่อนมีเป็นพระราชบัญญัติวิชาชีพและออกเป็นบทเฉพาะกาลว่าร้านแว่นต้องมีนักทัศนมาตร เช่นเดียวกับที่ร้านขายยาต้องมีเภสัชกร เพื่อให้เกิดมาตรฐานในการให้บริการประชาชน

 

กลับขึ้นด้านบน