สหภาพฯ กทพ.ค้านมติบอร์ดจ่ายเงินค่าปรับให้ BEM

สหภาพฯ กทพ.ค้านมติบอร์ดจ่ายเงินค่าปรับให้ BEM

สหภาพฯ กทพ.ค้านมติบอร์ดจ่ายเงินค่าปรับให้ BEM

รูปข่าว : สหภาพฯ กทพ.ค้านมติบอร์ดจ่ายเงินค่าปรับให้ BEM

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เสนอ ครม.หาข้อยุติหลังอนุญาโตตุลาการชี้ขาด สั่ง กทพ.ชดใช้ค่าปรับทางด่วนกว่า 8 พันล้านบาทให้ BEM ก่อนครบกำหนดจ่ายเงินงวดแรก 1 มิ.ย.ด้านสหภาพฯ กทพ.รวบรวมรายชื่อพนักงาน 4,000 คน ขอสู้คดีให้ถึงที่สุด

วันนี้ ( 16 พ.ค.2559 ) พนักงานลูกจ้าง สมาชิกสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รวมตัวกันกดดันให้ประธานคณะกรรมการ กทพ. ทบทวนมติบอร์ด เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 สั่งให้ปฏิบัติตามอนุญาโตตุลาการ ที่วินิจฉัยให้ กทพ. จ่ายเงินชดเชยส่วนต่างจากการปรับขึ้นค่าทางด่วนไม่เป็นไปตามสัญญา ตั้งแต่ปี 2546 คิดเป็นเงินกว่า 8,000 ล้านบาท

นายยุทธนา รักวงศ์ แกนนำสหภาพฯ กทพ. ระบุว่าจะเดินหน้ารวบรวมรายชื่อพนักงาน ยื่นหนังสือถึงองค์กรอิสระต่างๆ ให้เข้ามาสะสางปัญหาดังกล่าว หลังเห็นว่า บอร์ด กทพ.ควรต่อสู้คดีในชั้นศาลปกครองให้ถึงที่สุด เพราะเป็นคดีทางปกครอง แต่กลับนำเข้าอนุญาโตตุลาการ ประกอบกับประเมินแล้วว่า คดีนี้ อาจเทียบเคียงกับคดีค่าปรับทางด่วน เมื่อปี 2541 วงเงิน 6,200 ล้านบาท ซึ่งกทพ.ชนะคดี

พล.อ.วิวรรธน์ สุชาติ ประธานคณะกรรมการ (บอร์ด) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เปิดเผยว่า คดีค่าปรับทางด่วนเมื่อปี 2541 เป็นการชนะคดีในทางเทคนิคเท่านั้น แต่ศาลไม่ได้วินิจฉัยรายละเอียดเงินค่าปรับ ซึ่งบอร์ดจำเป็นต้องปฏิบัติตามความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงการคลัง และสำนักงานอัยการสูงสุด ก่อนนำไปสู่กระบวนการตามขั้นตอนทางกฎหมายเสนอให้คณะรัฐมนตรี แต่งตั้งคณะทำงานเจรจากับบริษัท ทางด่วนและรถไฟกรุงเทพ หรือ บีอีเอ็ม ภายในวันที่ 24 พฤษภาคมนี้ เพื่อให้ทันกำหนดจ่ายเงินค่าปรับงวดแรก วันที่ 1 มิถุนายน 2559

แต่หากพนักงานเห็นว่าควรต่อสู้คดีในศาลปกครอง ประธานบอร์ด กทพ. ขอให้พนักงานลงชื่อพร้อมรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตหากแพ้คดี และจะนำเสนอให้นายกรัฐมนตรี พิจารณาความต้องการของพนักงาน และขอให้ออกคำสั่งต่อไป พร้อมย้ำว่าบอร์ดฯ พยายามต่อสู้คดีนี้ตามศักยภาพแล้ว แต่หากพนักงานไม่พอใจการทำงานก็พร้อมลาออกจากตำแหน่ง

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้มติบอร์ด กทพ. เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 เห็นชอบแนวทางดำเนินการหลังอนุญาโตตุลาการชี้ขาดให้จ่ายค่าปรับทางด่วนขั้นที่ 2 ศรีรัช 2 โดยรับคำวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการ เพื่อให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะทำงานเจรจา หรือดำเนินการอย่างไร เพื่อบรรเทาความเสียหายในคดี

กลับขึ้นด้านบน