ทีเซลส์ เปิดตัวสตาร์ทอัพด้านชีววิทยาศาสตร์

ทีเซลส์ เปิดตัวสตาร์ทอัพด้านชีววิทยาศาสตร์

ทีเซลส์ เปิดตัวสตาร์ทอัพด้านชีววิทยาศาสตร์

รูปข่าว : ทีเซลส์ เปิดตัวสตาร์ทอัพด้านชีววิทยาศาสตร์

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (ทีเซลส์) นำเสนอผลงานด้านชีววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อให้ธุรกิจชีววิทยาศาสตร์เติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งในภาคเศรษฐกิจและสังคม

การจัดงาน Opening Life Sciences Startups 2016 เป็นหนึ่งกิจกรรมต่อเนื่องจากการจัดงาน Startup Thailand 2016 ที่ผ่านมา จนได้รับความสำเร็จเป็นอย่างมาก จึงทำให้เห็นฐานเดิมของประเทศไทยที่มีสตาร์ทอัพอยู่ประมาณ 1,000- 2,500 ราย ที่ขยายเพิ่มขึ้น จากการตื่นตัวของคนรุ่นใหม่ที่ได้มีการต่อยอดผลงานวิจัย ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม นำไปสู่การผลิตที่มีคุณภาพสูง การเปิดตัวสตาร์ทอัพครั้งนี้ จึงเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนด้านเทคโนโลยีให้ประชาชนเข้าถึงด้านวิทยาศาสตร์ที่สอดแทรกในทุกธุรกิจ

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ไลฟ์ไซนซ์หรือธุรกิจชีววิทยาศาสตร์ เป็นเรื่องที่รัฐบาลกำลังขับเคลื่อน ธุรกิจด้านนี้เป็นสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ เนื่องจากมีทรัพยากรที่หลากหลายและมีการประยุกต์ใช้หลายด้าน ทั้งทางด้านการแพทย์และอาหาร

ด้านบริษัทสตาร์ทอัพที่ร่วมแสดงผลงานในครั้งนี้ต่างมีความยินดีที่ได้ร่วมขับเคลื่อน และทำผลงานวิจัยใช้วิทยาศาสตร์มาพัฒนาต่อยอดเป็นธุรกิจได้ ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการที่ดีเทียบเท่านานาชาติได้ อีกทั้งยังทำให้สตาร์ทอัพที่ทำเรื่องการตรวจไลฟ์ไซนซ์ เช่น การตรวจเลือด ตรวจโครโมโซม ได้มีโอกาสมานำเสนอผลงาน และมีโอกาสได้พัฒนางานของตัวเองขึ้นมา จุดนี้จะทำให้การบริการการตรวจขยายตัวมากขึ้น และเข้าถึงประชาชนทั่วไปได้มากขึ้น

สำหรับการสร้างเครือข่าวสตาร์ทอัพด้านวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย ทางรัฐบาลจะพยายามส่งเสริมให้มากขึ้นและต่อเนื่อง โดยจะชักชวนไปยังสถานศึกษาให้เกิดความตื่นตัวและสร้างโอกาสให้คนรุ่นใหม่มีความเข้าใจ พร้อมขยายผลร่วมมือกับนานาชาติ

กลับขึ้นด้านบน