จี้ ม.มหิดลแจงเอกสารโครงการพัฒนาระบบประปา

จี้ ม.มหิดลแจงเอกสารโครงการพัฒนาระบบประปา

จี้ ม.มหิดลแจงเอกสารโครงการพัฒนาระบบประปา

รูปข่าว : จี้ ม.มหิดลแจงเอกสารโครงการพัฒนาระบบประปา

สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชรวมตัวเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยมหิดลชี้แจงเอกสารการศึกษามูลค่า 200,000 บาท ที่พบความผิดปกติของข้อมูลที่เทศบาลฯ นำมาใช้อ้างอิงในโครงการซื้อน้ำจากเอกชนเป็นระยะเวลา 30 ปี

นายวิฑูรย์ อิสระพิทักษ์กุล สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และกลุ่มธรรมมาภิบาล รวมตัวแถลงเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยมหิดล ชี้แจงเอกสารการศึกษาโครงการพัฒนาระบบประปาของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้จัดทำขึ้น เนื่องจากพบว่าผลการศึกษามีความบกพร่องของข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง รวมทั้งไม่มีรูปแบบระเบียบวิธีทางวิชาการ

โดยก่อนหน้านี้ได้ส่งตัวแทนเข้าพบอธิการบดีและพบว่าอยู่ระหว่างลาป่วย ส่วนคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ถูกระบุว่าเป็นผู้เสนอเอกสารการศึกษาอยู่ระหว่างศึกษาดูงาน ไม่สามารถติดต่อกับผู้รับผิดชอบได้ ซึ่งได้ส่งหนังสือสอบถามไปแต่ก็ยังไม่ได้รับการชี้แจง

ขณะที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขณะนี้ประสบปัญหาจากระบบน้ำประปาของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เนื่องจาก หลายส่วนของการบริการผู้ป่วยต้องหยุดให้บริการ โดยเฉพาะหน่วยบริการไตเทียม ตึกผู้ป่วยพิเศษและตึกผู้ป่วยสามัญ

นายดนัย เจียมวิเศษสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ตรวจสอบพื้นที่และพบน้ำสำรองจำนวนมาก แต่ระบบประปากลับไม่สามารถใช้การได้ ซึ่งผู้บริหารเทศบาลฯอ้างว่าขาดแคลนน้ำดิบและพยายามส่งน้ำเข้าระบบด้วยรถบรรทุกน้ำ แต่ก็ไม่เพียงพอ ซึ่งช่วงบ่ายวันนี้ (17 พ.ค.2559) ปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะเดินทางลงพื้นที่เพื่อเตรียมแผนกู้ระบบน้ำของโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน

การประปาส่วนภูมิภาคยืนยันว่า จนถึงขณะนี้ยังคงให้บริการน้ำฟรีกับทุกหน่วยงานที่ร้องขอมา แต่การประปาส่วนภูมิภาคและหลายหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือ มีรถบรรทุกน้ำไม่เพียงพอที่จะส่งน้ำให้เพียงพอกับความต้องการใช้น้ำ เช่นที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ต้องการใช้น้ำมากถึงวันละ 1,300 ลูกบาศ์กเมตร แต่ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. - 16 พ.ค.2559 รถบรรทุกน้ำสามารถขนน้ำไปช่วยได้เพียง 2,568 ลูกบาศ์กเมตรเท่านั้น

กลับขึ้นด้านบน