กสทช.เตรียมตั้งเกณฑ์ค่าโทร.-เน็ต มีผลมิ.ย. ห้ามคิดค่าโทรเกินจริงทั้ง 3-4 จี

กสทช.เตรียมตั้งเกณฑ์ค่าโทร.-เน็ต มีผลมิ.ย. ห้ามคิดค่าโทรเกินจริงทั้ง 3-4 จี

กสทช.เตรียมตั้งเกณฑ์ค่าโทร.-เน็ต มีผลมิ.ย. ห้ามคิดค่าโทรเกินจริงทั้ง 3-4 จี

รูปข่าว : กสทช.เตรียมตั้งเกณฑ์ค่าโทร.-เน็ต มีผลมิ.ย. ห้ามคิดค่าโทรเกินจริงทั้ง 3-4 จี

กสทช.ห้ามค่ายมือถือ คิดค่าโทรเกินจริง เฉพาะคลื่นประมูล 4 จี 1800 และ 900 Mhz เตรียมเชิญ ค่ายมือถือถก บังคับใช้เกณฑ์กลาง ทั้งค่าโทร-อินเตอร์เน็ต ตามที่กสทช.กำหนด ทั้งการใช้งาน 3 จี และ 4 จี คาดมีผล มิ.ย.59

วันนี้ (17 พ.ค.) นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) มีมติยืนยันตามที่สำนักงาน กสทช. เสนอห้ามค่ายมือถือคิดค่าโทรศัพท์เกินจริง เฉพาะผู้ใช้สัญญาณ 4 จี คลื่น 1800 และ 900 เมกะเฮิร์ตซ ส่วนคลื่นความถี่ 2,100 เมกะเฮร์ตซ ที่เป็นคลื่นความถี่ใช้กับสัญญาณ 3 จี หรือ คลื่นอื่นๆ ไม่ได้มีผลบังคับใช้ตามไปด้วย ให้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของค่ายมือถือ

ที่ประชุมบอร์ด กทค. สั่งให้สำนักงาน กสทช.พิจารณาการกำหนดค่าบริการทั้งการโทรศัพท์ และการใช้งานดาต้าข้อมูล ในเกณฑ์เดียวกัน เพื่อให้อัตราค่าเฉลี่ยทุกโปรโมชั่น ไม่เกินอัตราที่ กสทช.กำหนดไว้ โดยบอร์ด กทค.มอบหมายให้ สำนักงาน กสทช. เชิญค่ายมือถือหารือ เพื่อออกเป็นประกาศทางการ 2 ฉบับ บังคับใช้ โดยอัตราที่กสทช.กำหนด สำหรับการใช้งานคลื่น 2,100 เมกะเฮร์ตซ ให้คิดค่าบริการเสียง ไม่เกิน 82 สตางค์ ต่อ 1 นาที ส่วนบริการข้อมูล (ดาต้า) กำหนดไม่เกิน 28 สตางค์ ต่อ 1 เมกกะไบท์

ส่วนการใช้งานคลื่นความถี่ 1800 และ 900 เมกะเฮร์ตซ์ ให้กำหนดค่าบริการเสียง ไม่เกินกว่า 69 สตางค์ ต่อ 1 นาที และ การใช้งานข้อมูล (ดาต้า) ไม่เกิน 26 สตางค์ ต่อ 1 เมกะไบท์ โดยสำนักงานจะออกประกาศ 2 ฉบับ เพื่อให้มีผลบังคับใช้กับค่ายมือถือ โดยคาดว่าจะมีผลในเดือนมิถุนายน

สำหรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์ขณะนี้ ที่ประชุมบอร์ด กทค. ให้สำนักงาน กสทช. ส่งความเห็นไปถึงคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมายอีกครั้ง ก่อนจะมีมติ และหากพบว่ามีบริษัทใด มีเบอร์ว่าง อยู่ในระบบจำนวนมาก ก็ไม่จำเป็นต้องจัดสรรให้เพิ่มเติม ซึ่งปัจจุบัน มีเบอร์ที่เหลืออยู่เพื่อรอการจัดสรร จำนวน 23 ล้านเลขหมาย, เบอร์ที่จัดสรรไปแล้วให้ 5 บริษัท จำนวน 171 ล้านเบอร์, มีเบอร์ที่ใช้งานในระบบจำนวน 102.9 ล้านเบอร์, เบอร์วางจำหน่ายตามเค้าเตอร์ทั่วไป 7 ล้านเบอร์ และเบอร์ว่าง ไม่ได้ถูกใช้งาน 44 ล้านเบอร์

ส่วนกรณี ที่มีผู้ถูกเรียกเก็บค่าบริการเกินจริง นายฐากร ระบุว่า หากประชาชนมีหลักฐาน สามารถนำหลักฐานมาเพิ่มเติมเพื่อขอเรียกคืนเงินจากค่ายมือถือ

กลับขึ้นด้านบน