เปิดผลวิจัย นศ.4 ม.ดัง เลือกเข้าร้านเหล้าใกล้เคียง ชี้เข้าถึงง่าย-ร้านใช้กลยุทธ์ใหม่ขายตรงผ่านไลน์-เฟซบุ๊ก

เปิดผลวิจัย นศ.4 ม.ดัง เลือกเข้าร้านเหล้าใกล้เคียง ชี้เข้าถึงง่าย-ร้านใช้กลยุทธ์ใหม่ขายตรงผ่านไลน์-เฟซบุ๊ก

เปิดผลวิจัย นศ.4 ม.ดัง เลือกเข้าร้านเหล้าใกล้เคียง ชี้เข้าถึงง่าย-ร้านใช้กลยุทธ์ใหม่ขายตรงผ่านไลน์-เฟซบุ๊ก

รูปข่าว : เปิดผลวิจัย นศ.4 ม.ดัง เลือกเข้าร้านเหล้าใกล้เคียง ชี้เข้าถึงง่าย-ร้านใช้กลยุทธ์ใหม่ขายตรงผ่านไลน์-เฟซบุ๊ก

ผลสำรวจนักศึกษารอบมหาวิทยาลัย 4 แห่ง ยอมรับใช้บริการร้านเหล้ารอบมหาวิทยาลัยสูงถึงร้อยละ 94.2 เพราะเข้าถึงง่าย และมีกลยุทธ์ส่งเสริมการขายหลายรูปแบบ

วันนี้ (18 พ.ค.2559) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในเวทีเสวนา “ตีแผ่กลยุทธ์ธุรกิจสุรา ปั้นนักดื่มหน้าใหม่” อาจารย์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เปิดเผยงานวิจัยเรื่อง กลยุทธ์ร้านเหล้ารอบรั้วมหาวิทยาลัยในการกระตุ้นอุปสงค์ของนักศึกษา โดยสำรวจนักศึกษาและประชาชนรอบรั้วมหาวิทยาลัย 4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พบว่านักศึกษาเข้าไปใช้บริการร้านเหล้ารอบมหาวิทยาลัยสูงถึงร้อยละ 94.2 โดยให้เหตุผลเพราะร้านเหล้าตั้งอยู่ใกล้มหาวิทยาลัย ง่ายต่อการเข้าถึง ตรงกันข้ามเมื่อถามว่าหากไม่มีร้านเหล้ารอบมหาวิทยาลัยนักศึกษาจะเข้าใช้บริการร้านเหล้าในพื้นที่อื่นหรือไม่ พบว่าเกือบครึ่งหรือร้อยละ 41.6 เลือกที่จะไม่ไปร้านเหล้า นอกจากนี้ยังพบว่า ร้านเหล้ารอบมหาวิทยาลัยมักใช้กลยุทธ์ เช่น การโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมายโดยตรงผ่านสื่อออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ ส่งเสริมการขาย ลด แลก แจก แถม ใช้พนักงานหรือพริตตี้แนะนำแบบซึ่งหน้า และส่งเสริมการตลาดโดยใช้กิจกรรมพิเศษกระตุ้นความต้องการให้อยากดื่มแอลกอฮอล์

เครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ จึงเรียกร้องรัฐบาลเร่งออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา เพื่อให้เป็นแนวทางการจัดระเบียบร้านเหล้ารอบมหาวิทยาลัยให้

นายธีรภัทร์ คะหะวงศ์ ผู้ประสานงานเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ กล่าวว่า ขณะนี้นโยบายไม่มีความชัดเจนว่าพื้นที่ใดห้าม มหาวิทยาลัย หรือโซนไหนที่ห้ามเป็นระยะทางเท่าใด เมื่อไม่มีความชัดเจนถึงทำให้ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ไม่มีอำนาจจะไปจัดการกับร้าน และร้านก็ไม่ทราบว่าต้องปรับปรุงอย่างไร

ผศ.นิษฐา หรุ่นเกษม สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร เห็นว่า กระทรวงสาธารณสุข และ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และสมาคมโฆษณาต่างๆ ต้องกำกับดูแลและควบคุมเนื้อหาโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้เป็นไปตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปี 2551

กลับขึ้นด้านบน