กรมขนส่งฯปรับค่าธรรมเนียมใบขับขี่ชั่วคราวใหม่วันจันทร์นี้

กรมขนส่งฯปรับค่าธรรมเนียมใบขับขี่ชั่วคราวใหม่วันจันทร์นี้

กรมขนส่งฯปรับค่าธรรมเนียมใบขับขี่ชั่วคราวใหม่วันจันทร์นี้

รูปข่าว : กรมขนส่งฯปรับค่าธรรมเนียมใบขับขี่ชั่วคราวใหม่วันจันทร์นี้

กรมการขนส่งทางบกจะเริ่มใช้อัตราค่าธรรมเนียมใหม่สำหรับใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชนิดชั่วคราวในวันจันทร์นี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายอายุใบอนุญาตขับรถ จากเดิมมีอายุ 1 ปีเป็น 2 ปี

วันนี้ (21 พ.ค.2559) กรมการขนส่งทางบก ขยายอายุใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชนิดชั่วคราว จาก 1 ปี เป็น 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคมที่ผ่านมา และเปลี่ยนจากชนิดชั่วคราวเป็นใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชนิด 5 ปี ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราวมาแล้วครบ 1 ปี

ดังนั้นเพื่อให้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถสอดคล้องกับอายุใบอนุญาตขับรถ กระทรวงคมนาคมได้ประกาศกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคมนี้

อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชนิดชั่วคราวใหม่ ประกอบด้วย ใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วคราวปรับจาก 100 บาทต่อปี เป็น 200 บาทต่อ 2 ปี ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว ปรับจาก 50 บาทต่อปี เป็น 100 บาทต่อ 2 ปี และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราวจาก 50 บาทต่อปี เป็น 100 บาทต่อ 2 ปี

อัตราค่าธรรมเนียมที่ปรับใหม่ หากเปรียบเทียบกับอายุของใบอนุญาตขับรถที่เพิ่มขึ้นจาก 1 ปี เป็น 2 ปีแล้ว เท่ากับว่าผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถไม่ได้เสียค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น และสามารถขอเปลี่ยนเป็นใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลได้ล่วงหน้านาน 1 ปี

กลับขึ้นด้านบน