อ่างเก็บน้ำสวยที่สุดในสาธารณรัฐเชค-นักท่องเที่ยวเยือนกว่าล้านคน

อ่างเก็บน้ำสวยที่สุดในสาธารณรัฐเชค-นักท่องเที่ยวเยือนกว่าล้านคน

อ่างเก็บน้ำสวยที่สุดในสาธารณรัฐเชค-นักท่องเที่ยวเยือนกว่าล้านคน

รูปข่าว : อ่างเก็บน้ำสวยที่สุดในสาธารณรัฐเชค-นักท่องเที่ยวเยือนกว่าล้านคน

อ่างเก็บน้ำนอกจากจะมีประโยชน์ในการเก็บกักน้ำไว้ใช้ในยามจำเป็นและใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้แล้ว ยังมีประโยชน์ทางอ้อมคือการเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่ประเทศเชคก็มีอ่างเก็บน้ำที่งดงามแห่งหนึ่ง ซึ่งกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวดึงดูดคนให้มาเยือนครบ 1 ล้านคนแล้ว

ทะเลสาปจำลองบนยอดเขาเยเซนิกี้ ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐเชค เป็นทะเลสาปที่คนสร้างขึ้นบนเนื้อที่เกือบ 100 ไร่ และสร้างขึ้นอย่างเหมาะเจาะกับยอดเขาปลายตัด ท่ามกลางทิวทัศน์งามจับตา  ทั้งนี้ ด้านล่างของทะเลสาป ยังมีอ่างเก็บน้ำอีกแห่ง ที่ใช้เป็นแหล่งน้ำป้อนโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ

นอกจากนี้ยังมีแหล่งพลังงานหมุนเวียน ทั้งกังหันลมและโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ที่มีสัดส่วนผลิตไฟฟ้าหล่อเลี้ยงประเทศมากขึ้น แต่เพราะต้องขึ้นกับสภาพอากาศ ดังนั้นแหล่งผลิตไฟฟ้าหลักจึงยังเป็นหน้าที่ของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ

โครงการนี้เริ่มมาตั้งแต่ยุคคอมมิวนิสต์ ในอดีตรอบบริเวณจะมีรั้วลวดหนามกั้น แต่หลังเริ่มต้นการผลิตไฟฟ้าเมื่อปี 2539 บริษัทพลังงานเซซ เจ้าของโครงการ ก็เปิดให้ประชาชนได้เข้าชม จึงกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

วลา ดิสลาฟ โซโบล โฆษกบริษัทพลังงานเซซ กล่าวว่า "เมื่อก่อนนี้มีการถกเถียงกันว่าควรจะสร้างอ่างเก็บน้ำ และโรงไฟฟ้ากลางภูเขาหรือไหม แต่ปรากฎว่าเราสร้างให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ และไม่รบกวนสิ่งต่างๆในท้องถิ่น นอกจากนี้ยังกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่เมื่อมีคนมาแถบนี้ ก็ต้องมาที่นี่ และเที่ยวชมภูเขาต่อ"

ทุกวันนี้ทะเลสาปจำลองและอ่างเก็บน้ำ กลายเป็นโรงไฟฟ้าที่มีคนมาเยือนมากที่สุด จากบรรดาโรงงานผลิตพลังงานเกือบ 50 แห่งของบริษัท แต่ละปีมีคนมาที่นี่เฉลี่ย 8 หมื่นคน และครบ 1 ล้านคนในช่วงฤดูร้อนปีนี้

อย่างไรก็ตาม ทะเลสาปจำลองกับอ่างเก็บน้ำต่างมีบทบาทสำคัญ น้ำที่ทะเลสาปด้านบนจะถูกปล่อยลงท่อสู่อ่างด้านล่างเพื่อผันเทอร์ไบน์ผลิตไฟฟ้าใต้ดิน เมื่อไฟฟ้าเกินความต้องการก็จะเก็บไว้ และถึงกลางคืนก็จะใช้พลังงานนั้น สูบน้ำจากอ่างด้านล่างกลับขึ้นไปเก็บที่ทะเลสาปด้านบนอีกครั้ง

นักท่องเที่ยวที่มาที่นี่สามารถเยี่ยมชมพื้นที่ผลิตไฟฟ้าใต้ดิน และนั่งรถบัสหรือกระเช้าขึ้นไปบนทะเลสาปจำลอง ที่ระดับ 1350 เมตรเหนือน้ำทะเล เพื่อชื่นชมความงามของแหล่งน้ำที่สร้างขึ้น และทัศนียภาพโดยรอบ

เมื่อปี 2548 โรงไฟฟ้าและทะเลสาปจำลองบนยอดเขา ได้รับการลงความเห็นจากประชาชน ให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของสาธารณรัฐเชค

อี เวตา โฟลริคโคว่า หัวหน้าฝ่ายข้อมูลศูนย์นักท่องเที่ยว บอกว่า "ทะเลสาปจำลองมีความน่าสนใจ และยังเป็นส่วนหนึ่งของภูเขาเยเซนิกี้ คนที่นี่รู้สึกคุ้นเคยกับทะเลสาปและอ่างเก็บน้ำเสียจนถ้าหากสักวันหนึ่งมัน หายไป คงจะรู้สึกแปลกๆ ที่นี่เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ขึ้นไปชมแหล่งเก็บน้ำด้านบน"

นอกจากการใช้บริการรถบัสของโปรแกรมทัวร์หรือการนั่งกระเช้าสกีขึ้นไปแล้ว ที่นี่ยังมีเส้นทางจักรยานหรือเส้นทางเดินเขาขึ้นไปถึงทะเลสาปยอดเขา ระยะทาง 17 กิโลเมตร นับเป็นเส้นทางจักรยานที่ยาวที่สุดของประเทศด้วย

 

กลับขึ้นด้านบน