พลิกปมข่าว: โซลาร์เซลล์ ตัวเลือกความมั่นคงด้านพลังงาน

พลิกปมข่าว: โซลาร์เซลล์ ตัวเลือกความมั่นคงด้านพลังงาน

พลิกปมข่าว: โซลาร์เซลล์ ตัวเลือกความมั่นคงด้านพลังงาน

รูปข่าว : พลิกปมข่าว: โซลาร์เซลล์ ตัวเลือกความมั่นคงด้านพลังงาน

เดือนมิถุนายนนี้ จะมีความชัดเจนเรื่องการเปิดเสรีผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยจะให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการนำร่องทดลองใช้พลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ซึ่งโครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนผลิตไฟฟ้าใช้เองซึ่งจะช่วยลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าลงได้

ถ้าดูกันเฉพาะในภาคครัวเรือนที่เคยติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปไปแล้ว จะพบว่าสามารถลดค่าไฟฟ้าได้ประมาณหลักหมื่นบาทต่อปี แต่ก่อนตัดสินใจจะต้องคำนึงถึงราคาติดตั้งที่ค่อนข้างสูง ซึ่งปัจจุบันมีตัวอย่างของบ้านและชุมชนหลายจังหวัด ที่สามารถใช้โซลาร์เซลล์ได้ โดยไม่ต้องพึ่งพาการใช้ไฟฟ้า

ขณะนี้แทบทุกภาคของประเทศไทย มีผู้ที่ติดตั้งโซลาเซลล์ไว้ใช้งาน ไม่ต่ำกว่า 10,000 หลังคาเรือน ในจำนวนนี้มีมากกว่า 500 หลังคาเรือนที่ขายไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ที่ผลิตได้คืนสู่ระบบ

ปัจจุบันกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้า ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 30 เมษายน 2559 อยู่ที่ 40,932 เมกะวัตต์ ขณะที่การใช้ไฟฟ้าสูงสุดครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 11 พ.ค.2559 อยู่ที่ 29,618.8 เมกะวัตต์
เท่ากับว่าเราจะเหลือไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ 11,313 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็น ร้อยละ 38 ทั้งที่ค่ามาตรฐานของไฟฟ้าสำรองอยู่ที่ร้อยละ 15 เท่านั้น

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน