ร.พ.มหาราชนครศรีฯ ยังขาดน้ำ หวังรอเทศบาลอนุมัติท่อส่งน้ำประปา

ร.พ.มหาราชนครศรีฯ ยังขาดน้ำ หวังรอเทศบาลอนุมัติท่อส่งน้ำประปา

ร.พ.มหาราชนครศรีฯ ยังขาดน้ำ หวังรอเทศบาลอนุมัติท่อส่งน้ำประปา

รูปข่าว : ร.พ.มหาราชนครศรีฯ ยังขาดน้ำ หวังรอเทศบาลอนุมัติท่อส่งน้ำประปา

บุคคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชยังกังวล เนื่องจากการประปาส่วนภูมิภาค ยังไม่สามารถให้บริการน้ำประปาได้ เพราะยังไม่ได้รับการยินยอมจากเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

วันนี้( 25 พ.ค.2559) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แนวท่อของการประปาส่วนภูมิภาค สาขานครศรีธรรมราช ถูกวางมาจาก อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช โดยสิ้นสุดรอยต่อระหว่างพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาสาร อ.พระพรมและเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แม้จุดสิ้นสุดท่อส่งน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค จะห่างจากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เพียง 1,300 เมตร แต่ก็ไม่สามารถเดินแนวท่อไปถึงโรงพยาบาลได้ เนื่องจากติดขัดข้อกฎหมายและระเบียบของประปาส่วนภูมิภาคและเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงจำเป็นต้องรอการอนุมัติจากนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ที่จะให้การประปาส่วนภูมิภาค เข้ามาเชื่อมท่อประปาให้กับโรงพยาบาลเป็นการเฉพาะ
โดยโรงพยาบาลได้เตรียมงบประมาณกว่า 2 ล้านบาท เพื่อที่จะดำเนินการ

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่ได้มีการอนุมัติจากนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ท่ามกลางความกังวลของบุคคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล
ที่ได้ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำประปา ก่อนหน้าหน้านี้

กลับขึ้นด้านบน