พลิกปมข่าว : อากาศแปรปรวนกระทบความมั่นคงทางอาหาร

พลิกปมข่าว : อากาศแปรปรวนกระทบความมั่นคงทางอาหาร

พลิกปมข่าว : อากาศแปรปรวนกระทบความมั่นคงทางอาหาร

รูปข่าว : พลิกปมข่าว : อากาศแปรปรวนกระทบความมั่นคงทางอาหาร

เกษตรกรหลายพื้นที่เร่งลงมือเพาะปลูกทันทีที่มีฝนตก แต่อาจได้รับความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์น้ำ แต่หากเก็บเกี่ยวไม่ทันหรือเลื่อนการเพาะปลูกออกไป อาจจะได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมในช่วงปลายปีได้ ขณะที่ประชาชนทั่วไปก็จะได้รับผลกระทบด้านความมั่นคงทางอาหารด้วยเช่นกัน ซึ่งสะท้อนได้ชัดเจนผ่านราคาสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้น

 

กลับขึ้นด้านบน