ลด "ถุงพลาสติก" ผู้บริโภคต้องเปลี่ยนพฤติกรรม ลด-คัดแยกขยะ

ลด "ถุงพลาสติก" ผู้บริโภคต้องเปลี่ยนพฤติกรรม ลด-คัดแยกขยะ

ลด "ถุงพลาสติก" ผู้บริโภคต้องเปลี่ยนพฤติกรรม ลด-คัดแยกขยะ

รูปข่าว : ลด "ถุงพลาสติก" ผู้บริโภคต้องเปลี่ยนพฤติกรรม ลด-คัดแยกขยะ

การรณรงค์งดใช้ "ถุงพลาสติก" ทุกวันพุธ วันที่ 15 และวันที่ 30 ผ่านมาเกือบ 1 ปี สามารถลดขยะได้ถึง 45 ล้านใบ แต่ก็ยังน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณการใช้ แนะผู้บริโภคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลด-คัดแยกขยะง่ายต่อกระบวนการรีไซเคิล

"ถุงพลาสติก" คือความสะดวกของผู้ซื้อและมีราคาถูกสำหรับผู้ขาย ในแต่ละวันประเทศไทยจึงมีขยะถุงพลาสติกมากถึงวันละ 5,300 ตันต่อวัน โรงงานรีไซเคิลพลาสติกแห่งหนึ่งสามารถรีไซเคิลถุงพลาสติกได้วันละ 200 ตันต่อวัน ซึ่งอาจเทียบได้กับถุงพลาสติกที่กองรวมในรถสิบล้อประมาณ 75 คัน 

 

"ถุงพลาสติกที่เห็น ไม่ใช่ที่เราใช้ในประเทศ เพราะที่นำมารีไซเคิลได้ ต้องแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง"สมชัย บริสุทธนะกุล เจ้าของโรงงานรีไซเคิลพลาสติก ระบุ

ขณะที่ แม่ค้า ระบุ "วันที่ขายดี ใช้ถุงพลาสติกมากถึง 200 ใบ แม้ของทุกชิ้นในร้านจะห่อด้วยพลาสติก หรือหยิบจับกลับบ้านได้โดยไม่ต้องใส่ถุง แต่ส่วนใหญ่ลูกค้าก็ยังต้องการถุงเพื่อความสะดวก"

 

การคัดแยกขยะมีความสำคัญต่อกระบวนการรีไซเคิล โดยอาจต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในสังคม การรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก ทุกวันพุธ วันที่ 15 และวันที่ 30 ผ่านมาเกือบ 1 ปี สามารถลดขยะลงไปได้ถึง 45 ล้านใบ

สุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ประเทศไทยมีหลายวิธีในการกำจัดถุงพลาสติก เช่น วิธีฝั่ง ซึ่งพื้นที่ก็เริ่มน้อยลงทุกที เตาเผาขยะก็ยังมีข้อถกเถียงด้านสิ่งแวดล้อมที่ยังต้องศึกษา ส่วนการใช้วัสดุทดแทน เช่น ชานอ้อย หรือไบโอพลาสติก ก็ยังไม่เป็นที่นิยมเพราะยังมีราคาแพง หากยังไม่สามารถลดปริมาณถุงพลาสติกได้ ในอนาคตประเทศไทยอาจต้องใช้งบประมาณที่สูงมากในการรักษาสิ่งแวดล้อม

กลับขึ้นด้านบน