"ฝายมีชีวิต" ทางออกปัญหาภัยแล้ง

"ฝายมีชีวิต" ทางออกปัญหาภัยแล้ง

"ฝายมีชีวิต" ทางออกปัญหาภัยแล้ง

รูปข่าว : "ฝายมีชีวิต" ทางออกปัญหาภัยแล้ง

ทุกปีคลองท่าดี ในจังหวัดนครศรีธรรมราช มักได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง เพราะไม่มีน้ำทำการเกษตร แต่หลังจากชุมชนได้สร้างต้นแบบฝายมีชีวิต ตลอดลำน้ำ 12 แห่ง ก็ทำให้พื้นที่พ้นวิกฤตภัยแล้ง ขณะที่ฝายมีชีวิตก็ถูกกระจายแนวคิดไปทั่วทุกภาค

วันนี้ (26 พ.ค.2559) นางบุญมี ขันเพ็ชร ชาว ต.ไชยมนตรี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช กล่าวว่าปีนี้ปลูกผักและผลไม้ได้ผลผลิตดีกว่าทุกๆปีที่ผ่านมา ซึ่งแตกต่างจาก 4 ปีก่อนที่เธอกรีดยางพารา 6 วันจะได้รับเงิน 800 บาท แต่ทุกวันนี้กรีดยางแค่ 3 วัน เธอก็ได้รับเงินกว่า 3,500-4,000 บาท หลังจากในชุมชนร่วมกันสร้างฝายมีชีวิต

"ต่างกันมาก เมื่อก่อนครอบครัวแตกแยกกันหมดเลย ลูกไปทำงานต่างจังหวัด หลังจากมีน้่้ำจากฝายมีชีวิต ทุกคนก็กลับมาทำมาหากินที่บ้าน" นางบุญมี กล่าว

นายสุธัญย์ รักษาผล สถาบันการเรียนรู้เพื่อจัดการตนเอง จ.นครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ฝายมีชีวิตไชยมนตรี เป็นฝ่ายต้นแบบของฝ่ายมีชีวิตแห่งแรกในจ.นครศรีธรรมราช สร้างขึ้นเมื่อปี 2556 จากความร่วมมือของชุมชน หลังสร้างฝายมีชีวิตทำให้ระดับน้ำสูงขึ้น 1 เมตร 50 เซนติเมตร และทำให้น้ำแผ่ออกไปใต้ดินกว้างกว่า 2 กิโลเมตร เติมน้ำใต้ดินให้เพิ่มขึ้นส่งผลให้ชาวบ้านสามารถสูบน้ำจากบ่อน้ำตื้นได้อีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม ฝายมีชีวิตไชยมนตรี ตั้งอยู่ในคลองท่าดีมีต้นกำเนิดมาจากเทือกเขาคีรีวง ในจ.นครศรีธรรมราช ยาวประมาณ 69 กิโลเมตร ปัจจุบันมีฝายมีชีวิต 12 ฝาย สามารถชะลอน้ำแก้ภัยแล้งได้ กว่า 6 ตำบล ฝายแห่งนี้กลายเป็นฝายต้นแบบระดับประเทศ จนเกิดเครือข่ายฝายมีชีวิตที่นำแนวคิดนี้ของชุมชนไปถ่ายทอดและเริ่มต้นสร้างมากขึ้นในหลายภาคทั่วประเทศแล้ว 

 

กลับขึ้นด้านบน