คสช.แจงผลงาน 2 ปี-ย้ำรักษาสัญญาเลือกตั้งปี 60

คสช.แจงผลงาน 2 ปี-ย้ำรักษาสัญญาเลือกตั้งปี 60

คสช.แจงผลงาน 2 ปี-ย้ำรักษาสัญญาเลือกตั้งปี 60

รูปข่าว : คสช.แจงผลงาน 2 ปี-ย้ำรักษาสัญญาเลือกตั้งปี 60

ทีมโฆษก คสช.แถลงผลงาน 2 ปี คสช.ในวันนี้ (26 พ.ค.2559) ผ่านรายการเดินหน้าประเทศไทย พร้อมยืนยันว่าจะมีการเลือกตั้งภายในปี 2560 ตามโรดแมป หลังมีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะไม่มีประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

ภาพความขัดแย้งในสังคมก่อนเหตุการณ์ 22 พฤษภาคม 2557 ถูกนำเสนอในช่วงแรกของการแถลงผลงาน คสช. 2 ปี ผ่านรายการเดินหน้าประเทศไทย วันนี้ (26 พ.ค.2559) โดยชี้ให้เห็นว่าเป็นปัญหาที่กระทบทั้งความมั่นคง เศรษฐกิจและสังคม พร้อมบอกเล่าถึงผลงาน คสช.ตลอด 2 ปีในการแก้ปัญหาหลัก 5 ด้าน ทั้งการปกป้องและเชิดชูสถาบัน ปัญหาความมั่นคง ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาสังคมและกระบวนการยุติธรรม

ขณะที่ทีมโฆษก คสช.ย้ำถึงภารกิจของ คสช.ในการช่วยเหลือประชาชน รักษาความสงบเรียบร้อยและสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลให้สมบูรณ์ พร้อมยืนยันว่า คสช.ยังคงรักษาสัญญาที่จะจัดการเลือกตั้งให้ได้ภายในปี 2560

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่า หลังครบ 2 ปีการเข้าควบคุมอำนาจของ คสช.ถือว่าก้าวหน้าไปมาก ทั้งมิติของการบูรณาการ การบริหารราชการและการปฏิรูปประเทศ โดยเน้นดำเนินงานตามวาระเร่งด่วนสำคัญของประเทศ ไม่ใช่ของพรรคการเมืองหรือนักการเมือง และการทำงานช่วงเดือนพฤษภาคม 2559 - กรกฎาคม 2560 จะมีแผนนำทางที่ชัดเจนตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการไว้ในที่ประชุม ครม. โดยเฉพาะการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งมีร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2 ฉบับที่ สนช.กำลังพิจารณา

ขณะที่ สปท.เตรียมจะผลักดันร่าง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ พ.ศ .. แทน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ซึ่งจะครอบคลุมการเปิดเผยข้อมูลมากกว่าเดิม อาจรวมไปถึงกรณีการรับสัมปทานจากรัฐและยังเปิดทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบด้วย

กลับขึ้นด้านบน