บรรจุเพิ่ม 3 เรืออากาศหญิงเหล่าทหารนักบิน เข้าทำงานสังกัดกองทัพอากาศ

บรรจุเพิ่ม 3 เรืออากาศหญิงเหล่าทหารนักบิน เข้าทำงานสังกัดกองทัพอากาศ

บรรจุเพิ่ม 3 เรืออากาศหญิงเหล่าทหารนักบิน เข้าทำงานสังกัดกองทัพอากาศ

รูปข่าว : บรรจุเพิ่ม 3 เรืออากาศหญิงเหล่าทหารนักบิน เข้าทำงานสังกัดกองทัพอากาศ

คณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประกาศผลคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปี 2559 เพิ่ม 3 อัตรา ในตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตรหญิง เหล่าทหารนักบิน

วันนี้ (31 พ.ค. 2559) คณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ โดย พล.อ.ท.ชวรัตน์ มารุ่งเรือง รองเสนาธิการทหารอากาศ ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประกาศผลสอบคัดเลือกรอบสุดท้ายเป็นนายทหารสัญญาบัตรหญิง เหล่าทหารนักบิน สังกัดกองทัพอากาศประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2559 โดยในปีนี้มีผู้สอบได้ทั้งหมด 3 อัตรา ได้แก่ 1.เรืออากาศโทหญิงพีรศรี จักรไพศาล สังกัด กรมการเงินทหารอากาศ 2.เรืออากาศโทหญิงกานต์ชนก จรรยารักษ์ สังกัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และ 3.เรืออากาศตรีหญิงชนากานต์ สอนจ้าน สังกัดโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

ข้อความในประกาศระบุว่า ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เข้ารายงานตัว ณ กองการสรรหากำลังพล สำนักนโยบายและบริหารกำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศภายในวันที่ 2-3 มิ.ย. 2559 เวลา 09.00-15.30 น. หากไม่มารายงานตัวตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครในทุกขั้นตอน ให้ถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติมาตั้งแต่ข้างต้น ไม่มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุ หรือหามีคำสั่งบรรจุแล้วก็สามารถยกเลิกการบรรจุได้

กลับขึ้นด้านบน