"ไพบูลย์" ยื่นตรวจสอบ "พระธัมมชโย" ละเมิดพระธรรมวินัย

"ไพบูลย์" ยื่นตรวจสอบ "พระธัมมชโย" ละเมิดพระธรรมวินัย

"ไพบูลย์" ยื่นตรวจสอบ "พระธัมมชโย" ละเมิดพระธรรมวินัย

รูปข่าว : "ไพบูลย์" ยื่นตรวจสอบ "พระธัมมชโย" ละเมิดพระธรรมวินัย

วันนี้ (1 มิ.ย.2559) นายไพบูลย์ นิติตะวัน อดีตสมาชิก สปช.เข้าไปยื่นหนังสือต่อเจ้าคณะใหญ่หนกลาง ให้ตรวจสอบพระธัมมชโยละเมิดพระธรรมวินัย

วันนี้ (1 มิ.ย.2559) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายไพบูลย์ นิติตะวัน อดีตสมาชิก สปช.ยื่นเรื่องต่อสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร ในฐานะเจ้าคณะใหญ่หนกลาง และพระราชวิสุทธิเวที เจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม และเจ้าคณะภาค 1 โดยอ้างว่าพระเทพญาณมหามุนี หรือพระธัมมชโย เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย อวดอุตริมนุสธรรม กรณีเผยแพร่คำสอนที่เป็นเท็จ ซึ่งเป็นไปตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 11 ว่าด้วยการลงนิคหกรรม ที่ระบุให้ต้องกล่าวโทษไปยัง เจ้าคณะปกครอง ซึ่งกรณีพระธัมมชโยนั้น คณะพิจารณาชั้นต้น คือเจ้าคณะใหญ่หนกลาง เป็นหัวหน้าคณะ และเจ้าคณะภาค 1 เป็นองค์คณะพิจารณา

หากคณะผู้พิจารณาชั้นต้น เห็นว่าข้อกล่าวโทษมีมูล อาจไม่จำเป็นต้องส่งต่อไปยังชั้นอุทธรณ์ เพราะหากพิจารณาจาก กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 21 ว่าด้วยการให้พระภิกษุสละสมณเพศ ในข้อ 4 ระบุให้ คณะผู้พิจารณาชั้นต้น สามารถรายงานข้อเท็จจริงต่อมหาเถรสมาคม

เมื่อมหาเถรสมาคมพิจารณาแล้ว เห็นว่าพระภิกษุผู้เป็นจำเลย ล่วงละเมิดพระธรรมวินัยหลายเรื่องเป็นอาจิณ หากให้ดำรงเพศบรรพชิตต่อไป จะก่อความเสียหายกับพระศาสนา มหาเถรสมาคมมีอำนาจวินิจฉัยให้พระภิกษุรูปนั้นสละสมณเพศได้

นายไพบูลย์ กล่าวว่า หากคณะผู้พิจารณาชั้นต้นพิจารณาทั้งพยาน หลักฐานต่างๆ แล้วเห็นว่าไม่มีมูล ก็เตรียมที่จะยื่นในชั้นอุทธรณ์ต่อไป

สำหรับความเคลื่อนไหวของนายไพบูลย์ ทำให้เห็นชัดเจนถึงความพยายามให้ทางสงฆ์เข้ามากดดันพระธัมมชโยทั้งคดีทางโลกและคดีทางสงฆ์ ถ้าคดีทางโลกดีเอสไอทำหนังสือขอความร่วมไปที่สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ หรือสมเด็จช่วง วัดปากน้ำ ให้เข้ามาเจรจรากับพระธัมมชโย ทั้งในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช และในฐานะพระอุปัชฌาย์ของพระธัมมชโย และดีเอสไอได้เข้าไปหารือกับ พระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีให้ช่วยเจรจาด้วยอีกทางหนึ่ง

ขณะเดียวกัน คดีทางสงฆ์เรื่องการละเมิดพระธรรมวินัย วันนี้ นายไพบูลย์ไปยื่นต่อสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง และฝากหนังสือไปถึงพระราชวิสุทธิเวที เจ้าคณะภาค 1 ส่วนเมื่อวานนี้ พระพุทธอิสระก็ไปยื่นเรื่องที่เจ้าคณะภาค 1 เช่นกัน ซึ่งเป็นเรื่องทางสงฆ์ทั้งคู่

ในทางสงฆ์เจ้าคณะใหญ่คล้ายๆ เป็นศาลชั้นต้นของทางโลก การลงนิคหกรรม หรือการพิจารณาโทษพระสงฆ์จะเริ่มที่นี่ทั้งชั้นต้นและอุทธรณ์ ถ้าเป็นขั้นฎีกาจึงเป็นกรรมการมหาเถรสมาคมพิจารณา แต่ถ้าการละเมิดพระธรรมวินัยหลายครั้งชัดเจน มหาเถรสมาคมสามารถสั่งให้พระสละสมณเพศได้ทันที เหมือนเป็นศาลฎีกาของนักการเมืองที่ตัดตอนเหลือศาลเดียวไม่ให้อุทธรณ์

ทั้งนี้ ข้อกล่าวเรื่องละเมิดพระธรรมวินัยของพระธัมมชโยเป็นข้อถกเถียงกันมานานแล้ว แต่น่าสนใจที่ความเคลื่อนไหวให้วงการสงฆ์ตรวจสอบเกิดขึ้นคู่ขนานกับคดีทางโลก

กลับขึ้นด้านบน