เด็กเตรียมอุดมศึกษาได้คะแนนสูงสุดแอดมิชชัน 91.89 % สอบเข้าคณะวารสารฯ มธ.

เด็กเตรียมอุดมศึกษาได้คะแนนสูงสุดแอดมิชชัน 91.89 % สอบเข้าคณะวารสารฯ มธ.

เด็กเตรียมอุดมศึกษาได้คะแนนสูงสุดแอดมิชชัน 91.89 % สอบเข้าคณะวารสารฯ มธ.

รูปข่าว : เด็กเตรียมอุดมศึกษาได้คะแนนสูงสุดแอดมิชชัน 91.89 % สอบเข้าคณะวารสารฯ มธ.

นักเรียนจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สามารถผ่านการคัดเลือดแอดมิชชัน ปี 2559 เข้าเรียนต่อคณะวารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยได้คะแนนเป็นอันดับ 1 ของประเทศ จากจำนวนผู้ที่ผ่านการคัดเลือกกว่า 85,000 คน

วันนี้ (5 มิ.ย.2559) ศาสตราจารย์สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อุปนายกสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) แถลงการประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือ แอดมิชชัน ประจำปี 2559 โดยระบุว่า ปีนี้มีผู้สมัครทั้งสิ้น 156,216 คน มีผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 85,834 คน แบ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ 24 แห่ง 68,542 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยยีราชมงคล 14,103 คน สถาบันอุดมศึกษาของรัฐสังกัดหน่วยงานอื่น 346 คน และสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 2,843 คน โดยปีนี้มีคณะ สาขาวิชาที่มีการแข่งขันสูงสุดคือ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อัตราแข่งขั้น 1 ต่อ 52

ขณะที่นักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก คือ

1.นายชยานันท์ คำหอม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้คะแนนร้อยละ 91.89 เข้าเรียนคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2.นางสาวชนนิกานต์ แซ่ลี้ โรงเรียนปรินส์รอแยล จ.เชียงใหม่ ได้คะแนนร้อยละ 89.32 เข้าเรียนคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3.นางสาวพิชยา โอภาสเสถียร โรงเรียนสุรนารี ได้คะแนนร้อยละ 87.35 เข้าเรียนคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ส่วนกรณีข้อสอบโอเน็ต วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เฉลยผิด 1 ข้อ คือข้อ 88 ซึ่งมีคำตอบถูกต้องที่สุด 2 คำตอบ ซึ่งเดิมเฉลยตัวเลือก 4 และ 5 เปลี่ยนเป็นตัวเลือก 3 และ 4 คำตอบละ 1 คะแนน นั้น รองศาสตราจารย์สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ยืนยันว่า ไม่กระทบต่อการประกาศผลแอดมิชชัน โดย สทศ.ได้ปรับคะแนนใหม่ให้ผู้เข้าสอบแล้ว โดยการประกาศผลอย่างเป็นทางการนั้น สอท.จะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ สอท. www.aupt.or.th ในเวลาประมาณ 18.00 น.วันนี้

กลับขึ้นด้านบน