คาดแผนสร้างท่าเรือเฟอร์รี่เชื่อมพัทยา-ชะอำ-หัวหิน ชัดเจนใน 1 ปี

คาดแผนสร้างท่าเรือเฟอร์รี่เชื่อมพัทยา-ชะอำ-หัวหิน ชัดเจนใน 1 ปี

คาดแผนสร้างท่าเรือเฟอร์รี่เชื่อมพัทยา-ชะอำ-หัวหิน ชัดเจนใน 1 ปี

รูปข่าว : คาดแผนสร้างท่าเรือเฟอร์รี่เชื่อมพัทยา-ชะอำ-หัวหิน ชัดเจนใน 1 ปี

กรมเจ้าท่า เผยความคืบหน้าโครงการก่อสร้างท่าเรือเฟอร์รี่เชื่อมพื้นที่อ่าวไทย 2 ฝั่ง อยู่ในขั้นเลือกบริเวณสร้างท่าเรือ คาดมีความชัดเจนภายใน 1 ปี

วันนี้ (7 มิ.ย.2559) นายศรศักดิ์ เเสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวว่า โครงการการก่อสร้างท่าเรือเฟอร์รี่ที่ถูกส่งต่อผ่านยังสังคมออนไลน์เป็นเรื่องจริง โดยรัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนในการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งภายในเเละภายนอกประเทศ กำหนดให้มีการส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการท่องเที่ยว โดยเอกสารรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ ศูนย์บริการวิชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นของการพัฒนา การขนส่งผู้โดยสารเเละสินค้าทางน้ำโดยเรือเฟอร์รี่ในเส้นทางเมืองพัทยา จ.ชลบุรี อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เเละ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

"ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนตัดสินใจว่าจะเลือกท่าเรือฝั่งตะวันออกและตะวันตกที่บริเวณใด เมื่อเลือกเสร็จแล้ว จากนั้นจะเข้าสู่ขั้นการออกใบอนุญาตและศึกษาผลกระทบ คาดว่าภายใน 1 ปี น่าจะมีความชัดเจนมากที่สุด" อธิบดีกรมเจ้าท่า ระบุ

จากผลการศึกษาเบื้องต้น เส้นทางเดินเรือที่มีความเหมาะสมในการพัฒนา ควรให้บริการระหว่างท่าเรือเเหลมบาลีฮาย (พัทยา) จ.ชลบุรี เเละ อ.ชะอำ บริเวณหาดปึกเตียน โดยใช้เรือเฟอร์รี่ที่สามารถบรรทุกผู้โดยสารขนาด 280 คน อัตราค่าโดยสารเรือเฟอร์รีควรจัดเก็บอยู่ที่ 660 บาท เเละใช้ระยะเวลาในการเดินเรือ 3 ชั่วโมง โดยอธิบดีกรมเจ้าท่าเชื่อว่า หากโครงการนี้สำเร็จจะจะมีประโยชน์ต่อเศรฐกิจ การท่องเที่ยว เเละการจราจร

 

กลับขึ้นด้านบน