นานาชาติส่งสารถวายราชสดุดี "ในหลวง" ในวาระครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี

นานาชาติส่งสารถวายราชสดุดี "ในหลวง" ในวาระครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี

นานาชาติส่งสารถวายราชสดุดี "ในหลวง" ในวาระครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี

รูปข่าว : นานาชาติส่งสารถวายราชสดุดี "ในหลวง" ในวาระครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี

ผู้นำสหรัฐอเมริกา-สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่สอง และนานาชาติ ส่งสารแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในวาระแห่งการครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี

วันนี้ (9 มิ.ย.2559) นายบารัค โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ส่งสารถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในวาระแห่งการครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี วันที่ 9 มิถุนายน โดยมีใจความดังนี้

"ในนามของประชาชนชาวอเมริกัน ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และขอแสดงความยินดีกับประชาชนแห่งราชอาณาจักรไทย เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ในวาระประวัติศาสตร์นี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอยกย่องพระอัจฉริยภาพแห่งความเป็นผู้นำประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมถึงพระราชกรณียกิจนานัปการของพระองค์ซึ่งได้ส่งเสริมสายสัมพันธ์อันยืนยงระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ"

 

ขณะที่เว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ เผยแพร่พระราชสาส์นจากสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่สองแห่งสหราชอาณาจักรมีพระราชสาส์นมาถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ มีใจความว่า

"หม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสที่ฝ่าพระบาททรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี ความสัมพันธ์อันดีระหว่างสหราชอาณาจักรและประเทศไทยที่ดำเนินมายาวนานกว่า 400 ปีนั้น ได้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในรัชสมัยของฝ่าพระบาท หม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลให้ฝ่าพระบาททรงพระเกษมสำราญและขอส่งความสุขสวัสดีมายังประชาชนชาวไทยทั้งปวง"

สถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทย ส่งสารใจความว่า ในวาระแห่งการครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช วันนี้เป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศต่อพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชย์ยาวนานที่สุดในโลก สวิตเซอร์แลนด์ขอถวายพระพรชัยมงคลต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯขออำนวยพรต่อการเฉลิมฉลองของประชาชนชาวไทยให้วันแห่งประวัติศาสตร์แห่งวาระแห่งการครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระพลามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ

 

 

แท็ก

กลับขึ้นด้านบน