ตั้งเป้าลดก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่ง

ตั้งเป้าลดก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่ง

ตั้งเป้าลดก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่ง

รูปข่าว : ตั้งเป้าลดก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่ง

หลายหน่วยงานร่วมขับเคลื่อนมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งตั้งเป้าภายในปี 2563 ลดให้ได้ถึงร้อยละ 20

นางณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ระบุว่า หลังจากไทยแสดงเจตจำนงค์ลดก๊าซเรือนกระจกต่อสำนักเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ UNFCCC เมื่อปี 2557 โดยมีเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 7-20 ในภาคพลังงานและขนส่งภายในปี 2563

ที่ผ่านมาหลายหน่วยงานสนับสนันมาตรการด้านนี้ เช่น การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ส่งเสริมใช้ไบโอดีเซลแทนน้ำมันดีเซล และใช้เอทานอลทดแทนน้ำมันเบนซินในภาคการขนส่ง, มาตรการลดพลังงานในภาคอุตสาหกรรม สนับสนุนปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟ้ฟ้าประหยัดพลังงานภายในอาคาร

ผู้แทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ระบุว่า กฟผ.ใช้มาตรการลดก๊าซเรือนกระจก โดยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงานไฟฟ้าและผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ซึ่งสามารถลดการปล่อยก๊าซได้อย่างต่อเนื่อง

ขณะที่นายกันตชัย ศรีสุคนธ์ ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรม องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือ ส.ส.ท. กล่าวว่า ในฐานะของผู้ให้บริการโครงข่ายดิจิทัลทีวี การปรับเปลี่ยนระบบส่งสัญญาณโทรทัศน์จากระบบแอนนาล็อกทีวี มาใช้ระบบดิจิทัลทีวี พบว่าค่าไฟฟ้าจากสถานีส่งสัญญาณทั่วประเทศลดลงกว่า 10 เท่า จากเดิม 60 ล้านบาทต่อเดือน เหลือเพียง 600,000 บาทต่อเดือนเท่านั้น จึงถือเป็นการลดก๊าซเรือนกระจกของระบบส่งสัญญาณโทรทัศน์ที่เป็นรูปธรรม

กลับขึ้นด้านบน