ก.มหาดไทยสั่งผู้ว่าฯ คุมเข้มสกัดการพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016

ก.มหาดไทยสั่งผู้ว่าฯ คุมเข้มสกัดการพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016

ก.มหาดไทยสั่งผู้ว่าฯ คุมเข้มสกัดการพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016

รูปข่าว : ก.มหาดไทยสั่งผู้ว่าฯ คุมเข้มสกัดการพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016

กระทรวงมหาดไทยสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการทุกหน่วย คุมเข้มสกัดการพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016 หากพบการกระทำผิดให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด

วันนี้ (14 มิ.ย.2559) นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ทุกจังหวัดดำเนินการป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นการพนัน ตามนโยบายและคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยให้ทุกจังหวัดเพิ่มมาตรการและความเข้มข้นในการกำกับดูแลมิให้มีการเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทในพื้นที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะบ่อนการพนัน ตู้ม้า สลากกินรวบ โดยดำเนินการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการพนันพุทธศักราช 2478 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยในขณะนี้เป็นช่วงเวลาของการแข่งขันฟุตบอลยูโร 2016 ซึ่งได้รับสนใจและมีการเสนอข่าวอย่างแพร่หลาย อาจเป็นช่องทางที่ทำให้เกิดธุรกิจผิดกฎหมาย การลักลอบจัดให้มีการเล่นการพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอลทำให้เด็ก เยาวชน และประชาชนลุ่มหลงมอมเมาในการเล่นการพนันฟุตบอลเพิ่มมากขึ้น อันเป็นบ่อเกิดของปัญหาอาชญากรรมและปัญหาความยากจน ทั้งยังเป็นการกระทำความผิดฐานเล่นการพนัน เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตไม่สามารถออกใบอนุญาตได้ หากผู้ใดฝ่าฝืนจัดให้มีการพนัน การทาย และการทำนาย มีความผิดตามมาตรา 4 ทวิ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามพระราชบัญญัติการพนันฯ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบายและคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 24/2557 เรื่องห้ามให้มีการเล่นการพนันผิดกฎหมาย ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 และนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในการปราบปรามการพนันผิดกฎหมายและผู้มีอิทธิพล กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง จึงได้สั่งการให้ทุกจังหวัดบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการลักลอบเล่นการพนันในพื้นที่ โดยนำเรื่องการพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอลยูโร 2016 เข้าที่ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยระดับจังหวัด เพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาให้ได้ผลอย่างจริงจังและต่อเนื่องและกำชับให้นายอำเภอพนักงานฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ทหาร ทำการสอดส่องกวดขันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอลยูโร 2016 และการพนันประเภทอื่นๆ หากพบการกระทำผิดให้ดำเนินการตามกฎหมายโดยเฉียบขาด รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อให้ประชาชนทราบถึงโทษและผลของการกระทำความผิด ตลอดจนค่าสินบนนำจับแก่ผู้แจ้งเบาะแส ซึ่งกฎหมายกำหนดว่าในกรณีที่มีผู้นำจับ ผู้กระทำผิดต้องจ่ายค่าสินบนกับผู้นำจับด้วย

ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันฟุตบอลยูโรทุกมิติทั้งด้านการป้องกันและปราบปราม การสร้างความรู้ การสร้างภูมิคุ้มกันในสังคม และกวดขันเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายและข้อสั่งการอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสการทำความผิดได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมทุกแห่ง โทร. 1567 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

กลับขึ้นด้านบน