นักวิชาการเรียกร้องให้ใช้มาตรา 44 แก้ปัญหาหนี้กองทุน กยศ.

นักวิชาการเรียกร้องให้ใช้มาตรา 44 แก้ปัญหาหนี้กองทุน กยศ.

นักวิชาการเรียกร้องให้ใช้มาตรา 44 แก้ปัญหาหนี้กองทุน กยศ.

รูปข่าว : นักวิชาการเรียกร้องให้ใช้มาตรา 44 แก้ปัญหาหนี้กองทุน กยศ.

นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ เรียกร้องให้หัวหน้า คสช. ใช้อำนาจตามมาตรา 44 แก้ปัญหาหนี้ผูกพันกองทุน กยศ. ด้วยการจัดเก็บในรูปแบบของภาษี

วันนี้ (14 มิ.ย.2559) ศ.เมธี ครองแก้ว อาจารย์คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) กล่าวถึงสภาพปัญหากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ว่า ขณะนี้มีลูกหนี้ค้างชำระไม่น้อยกว่า 2,000,000 คน ทำให้กระทรวงการคลังพยายามแก้ปัญหาด้วยการควบรวมกองทุน กยศ. กับกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) อย่างไรก็ตาม รัฐบาลควรยกเลิกกองทุน กยศ.ก่อน และโอนลูกหนี้ทั้งเข้าสู่ระบบของ กรอ. เนื่องจากการที่ กยศ. กำหนดช่วงปลอดหนี้ 2 ปี อาจกระทบต่อผู้กู้ที่ยังไม่มีรายได้เมื่อจบการศึกษา

สำหรับกองทุน กรอ. ขณะนี้มีร่างข้อกำหนดต่างๆ เตรียมไว้แล้วและสามารถนำมาประกาศใช้ได้ทันที โดยจะรอให้ผู้กู้มีรายได้เพียงพอที่จะจ่ายหนี้คืน รวมทั้งให้เป็นหน้าที่ของกรมสรรพากรจัดเก็บในรูปแบบของภาษีเงินได้ ซึ่งวิธีดังกล่าวจะแก้ปัญหาการฟ้องร้องนักศึกษาที่ไม่ชำระหนี้

นอกจากนี้ ศ.เมธี ยังเรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. พิจารณาใช้อำนาจตามมาตรา 44 ยกเลิกกองทุน กยศ. และกำหนดให้ย้ายมาใช้กองทุน กรอ. ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาที่เห็นเป็นรูปธรรมในระยะเร่งด่วน เพื่อไม่ให้มีภาระหนี้ผูกพันเพิ่มขึ้น

 

กลับขึ้นด้านบน