ดีเดย์ใช้ระบบ "พร้อมเพย์" โอนเงินไม่ต้องบอกเลขบัญชี 31 ต.ค.นี้

ดีเดย์ใช้ระบบ "พร้อมเพย์" โอนเงินไม่ต้องบอกเลขบัญชี 31 ต.ค.นี้

ดีเดย์ใช้ระบบ "พร้อมเพย์" โอนเงินไม่ต้องบอกเลขบัญชี 31 ต.ค.นี้

รูปข่าว : ดีเดย์ใช้ระบบ "พร้อมเพย์" โอนเงินไม่ต้องบอกเลขบัญชี 31 ต.ค.นี้

ผู้บริหารธนาคารพาณิชย์ 15 แห่ง และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ 4 แห่ง ประกาศความพร้อมให้ประชาชน ลงทะเบียนบริการโอนเงินแบบใหม่ที่มีชื่อว่า "พร้อมเพย์" (PromptPay) หรือชื่อเดิม Any ID ซึ่งทำให้ต้นทุนการโอนเงินลดลง

วันนี้ (15 มิ.ย.2559) นางทองอุไร ลิ้มปิติ รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย แถลงข่าวการเปิดให้บริการโอนเงินและรับโอนเงินแบบใหม่ "พร้อมเพย์" (PromptPay) บริการที่จะช่วยให้ประชาชนและภาคธุรกิจโอนเงินได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากขึ้น โดยไม่ต้องบอกหมายเลขบัญชีธนาคาร ใช้เพียงหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือเลขประจำตัวประชาชนแทนการระบุเลขที่บัญชีเงินฝากของผู้รับเงิน โดยธนาคารจะเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 และเปิดระบบกลางพร้อมกันในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

ประชาชนสามารถลงทะเบียนผ่านตู้เอทีเอ็ม อินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้ง โมบายแบงก์กิ้ง หรือสาขาธนาคาร และสามารถใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 1 หมายเลข ต่อ 1 บัญชี หรือสามารถใช้ทั้งเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ แยกบัญชีละ 1 ประเภท เช่น หากมีเบอร์โทรศัพท์มือถือหลายเบอร์ ก็ผูกเบอร์ละ 1 หมายเลขบัญชี นอกจากนี้ประชาชนยังสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการลงทะเบียนบริการนี้ได้ตลอดเวลา และต้องโอนเงินระหว่างผู้ลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยกันเท่านั้น

 

 


ขณะที่นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย กล่าวว่า ประชาชนสามารถเริ่มใช้จ่าย ผ่านระบบเงินโอนพร้อมเพย์ได้ ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคมนี้ โดยค่าธรรมเนียมโอนวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท จะไม่เสียค่าธรรมเนียมทุกรายการ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง วงเงินมากกว่า 5,000-30,000 บาท คิดค่าธรรมเนียม ไม่เกิน 2 บาท มากกว่า 30,000 แต่ไม่เกิน 100,000 บาท คิดค่าธรรมเนียมครั้งละ 5 บาท และวงเงินมากกว่า 1 แสนบาทขึ้นไป คิดค่าธรรมเนียมไม่เกิน 10 บาทต่อครั้ง


"พร้อมเพย์" เป็นบริการที่ภาคธนาคารร่วมมือกันพัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนโครงการระบบการชำระเงินแบบ Any ID ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติของรัฐบาล ทั้งนี้ในระยะแรกจะเปิดให้บริการโอนเงินระหว่างบุคคลทั่วไปก่อน ส่วนนิติบุคคลจะเปิดให้บริการในช่วงต่อไป

กลับขึ้นด้านบน