กองทัพเรือ-สภากาชาดไทยจัดแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 43

กองทัพเรือ-สภากาชาดไทยจัดแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 43

กองทัพเรือ-สภากาชาดไทยจัดแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 43

รูปข่าว : กองทัพเรือ-สภากาชาดไทยจัดแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 43

กองทัพเรือและสภากาชาดไทยจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 43 โดยมีบทเพลง "สมเด็จ" และ "King of King" ร้อยเรียงขึ้นเป็นพิเศษ

วันนี้ (15 มิ.ย.2559) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 43 บรรเลงโดยวงดุริยางค์ราชนาวี ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยแบ่งการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตฯ เป็น 2 รอบ คือในวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา 19.30 น. เป็นรอบประชาชน และในวันที่ 29 มิถุนายน 2559 เวลา 19.30 น. เป็นรอบเสด็จ

การแสดงในปีนี้เป็นการแสดงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 รูปแบบการแสดงยังคงเน้นที่เอกลักษณ์ความเป็นทหารเรือ โดยในปีนี้มีแนวคิดในการจัดการแสดงให้คนในชาติมีความรักใคร่ปรองดอง และการนำความสุขกลับคืนมาสู่ประเทศ โดยได้อัญเชิญบทเพลงพระนิพนธ์ ใน พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ มาบรรเลงและขับร้องในครั้งนี้ การแสดงจะแบ่งเป็น 2 ภาค โดยภาคแรกเป็นการบรรเลงเพลงคลาสสิก ซึ่งได้คัดสรรบทเพลงที่มีความไพเราะและสื่อความหมายที่ดีมาบรรเลง ในส่วนของภาคที่ 2 เป็นการขับร้องบทเพลงอันไพเราะหลากหลายบทเพลง โดยนักร้องรับเชิญ และนักร้องประสานเสียง จากวงดุริยางค์ทหารเรือ ซึ่งการแสดงในช่วงนี้จะแบ่งออก เป็น 2 องก์ ดังนี้

องก์ที่ 1 เทิดพระปกเกศี แห่งราชนาวีไทย เป็นการนำบทเพลงพระนิพนธ์ใน พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ มาบรรเลงและขับร้อง ทั้งหมด 2 เพลง ได้แก่เพลง "ดาบของชาติ" และเพลง "ฮะเบสสมอ" ซึ่งทั้งสองเพลงนี้ เป็นเพลงที่เรียกว่า เป็นสัญลักษณ์ของทหารเรือไทยก็ว่าได้ และยังมีเพลง "เพราะเธอคือประเทศไทย" ซึ่งแต่งคำร้องโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นเพลงที่แสดงให้เห็นว่า ทุกคนคือหนึ่งเดียวที่ต้องเอาลมหายใจมาช่วยกันทำให้ประเทศเดินหน้าต่อไป เป็นความฝันของปวงชนชาวไทยที่อยากเห็นบ้านเมืองกลับมาสู่ความสงบสุขด้วยความรัก ความสามัคคีของประชาชนภายในชาติ

องก์ที่ 2 เทิดพระจอมใจองค์ราชินี เทิดพระภูมี องค์ราชา ในองก์ที่ 2 นี้ เป็นการนำบทเพลงที่แต่งขึ้นมาเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ หลายๆ บทเพลง มาร้อยเรียงกัน เพื่อแสดงความรักและความเสียสละที่ทั้งสองพระองค์มีต่อปวงประชาชนชาวไทย

การจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตฯ จะไม่มีการจำหน่ายบัตรเข้าชมแต่อย่างใด โดยจะเปิดรับบริจาคเงินตามกำลังศรัทธา และจะนำรายได้ทั้งหมด โดยไม่หักค่าใช้จ่าย ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย

กลับขึ้นด้านบน