กสทช.ยังไม่แจกคูปองทีวีดิจิทัลรอบใหม่-เล็งให้ปชช.ใช้สมาร์ทการ์ดโชว์ร้านค้าแทน

กสทช.ยังไม่แจกคูปองทีวีดิจิทัลรอบใหม่-เล็งให้ปชช.ใช้สมาร์ทการ์ดโชว์ร้านค้าแทน

กสทช.ยังไม่แจกคูปองทีวีดิจิทัลรอบใหม่-เล็งให้ปชช.ใช้สมาร์ทการ์ดโชว์ร้านค้าแทน

รูปข่าว : กสทช.ยังไม่แจกคูปองทีวีดิจิทัลรอบใหม่-เล็งให้ปชช.ใช้สมาร์ทการ์ดโชว์ร้านค้าแทน

กสทช.ยังไม่แจกคูปองทีวีดิจิทัลอีก 5.1 ล้านครัวเรือน เตรียมยกเลิกรูปแบบคูปองให้ประชาชนใช้บัตรสมาร์ทการ์ดแสดงตัวหน้าร้านค้า ชงบอร์ด กสท.พิจารณาใหม่ 20 มิ.ย.2559 จ้าง "อ๊อบเทนเม้นต์" ทำประชาสัมพันธ์ทีวีดิจิทัล หลังจากล่าช้ากว่า 3 ปี

วันนี้ (15 มิ.ย.2559) นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.เปิดเผยภายหลังประชุมคณะกรรมการ กสทช.ว่า ที่ประชุมวันนี้ ขอให้สำนักงาน กสทช.พิจารณาแผนงานการแจกคูปองทีวีดิจิทัลที่จะแจกรอบใหม่รวม 5.1 ล้านใบให้รอบคอบ พร้อมมอบหมายคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พิจารณา สำหรับการแจกคูปองรอบที่ผ่านมา สำนักงาน กสทช.แจกคูปองส่วนลด 690 บาท ไปแล้ว รวม 14.1 ล้านฉบับ ซึ่งมีประชาชนนำคูปองไปแลก 8.7 ล้านฉบับ ส่วนยอดที่เหลืออีกล้านกว่า 1 ฉบับ ได้รับแจก แต่ไม่ได้นำไปแลก

สำหรับกลุ่มใหม่ที่สำนักงาน กสทช.เสนอวันนี้ แต่ยังไม่ผ่านการพิจารณา ได้เสนอให้แจกใน 4 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มที่มีสิทธิ์ได้รับแจก แต่ยังไม่ได้รับแจกก่อนหน้านี้ 2.กลุ่มที่มีบ้านเพิ่มเติม หลังจากวันที่ 16 กันยายน
2557 กลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มมีทะเบียนบ้าน แต่ไม่มีผู้อาศัย และ 4. มีทะเบียนบ้านชั่วคราว และมีทะเบียนบ้าน ซึ่งทั้ง 4 กลุ่มมีจำนวนที่จะต้องแจกรวม 5.1 ล้านครัวเรือน

ส่วนรูปแบบการแจกรอบใหม่นี้จะยกเลิกการแจก "คูปองส่วนลด" แต่จะใช้วิธีการส่งหนังสือแจ้งสิทธิ์ไปถึงประชาชนที่มีสิทธิ์ไปที่บ้าน เพื่อให้นำบัตรประชาชนไปยังจุดรับแลกตามร้านค้าและห้างสรรพสินค้า ซึ่งทางร้านที่เข้าร่วมโครงการกับ กสทช.จะมีระบบคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อฐานข้อมูลกับกรมการปกครอง เพื่อตรวจสอบดูว่าประชาชนคนนั้นๆ มีสิทธิ์ที่จะได้รับแจกกล่องทีวีดิจิทัลหรือไม่

เลขาธิการ กสทช.กล่าวว่า การปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่นี้จะไม่ใช้วิธีการแจกคูปอง ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนค่าใช้จ่ายที่ กสทช.ไม่ต้องนำส่งคูปองผ่านทางไปรษณีย์ รวมถึงประชาชนมีความสะดวกมากขึ้นในการไปยังจุดรับแลก โดยใช้บัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดเพียงใบเดียว ซึ่งที่สำนักงาน กสทช.เสนอไป คิดว่าวิธีนี้จะช่วยลดต้นทุนไม่ต้องพิมพ์คูปองแจก ซึ่งมีราคาพิมพ์ใบละ 3 บาท และไม่ให้เกิดปัญหาความไม่โปร่งใสได้มากขึ้นและที่จุดรับแลก จะมีการถ่ายรูปของประชาชนอีกครั้งเพื่อยืนยันตัวตนว่าเป็นผู้ไปแลกเอง

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช.มีมติอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการทำประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนผ่านทีวีดิจิทัล โดยมีบริษัท อ๊อบเทนเม้นต์ จำกัด เป็นผู้ชนะการประมูล เสนอราคาต่ำสุด 53.56 ล้านบาท จากราคากลางที่ตั้งไว้ 63.5 ล้านบาท โดยมีบริษัทที่เสนอ 6 บริษัท แต่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ 3 บริษัท สำหรับรายละเอียดการประชาสัมพันธ์จะต้องทำให้ประชาชนรับทราบการเปลี่ยนผ่านทีวีดิจิทัลตามสัญญาที่ทำไว้กับ กสทช. รวมระยะเวลา 180 วัน นับจากวันเริ่มทำสัญญา คาดว่าจะทำสัญญาภายในสิ้นเดือนนี้

ทั้งนี้ จากข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า บริษัท อ๊อบเทนเม้นต์ จำกัด จดทะเบียนในฐานะผู้รับจ้างซื้อสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ มีทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท ซึ่งมีกรรมการ 3 คน ประกอบด้วย นายณัฐวุฒิ หนูวงษ์, น.ส.ชุติมา หนูวงษ์ และนายพินิจ หนูวงษ์ สำหรับรายได้ปีที่ผ่านมา บริษัทนี้มีรายได้ 273.96 ล้านบาท

กลับขึ้นด้านบน