เปิดเคล็ดลับ นร. ร.ร.นครสวรรค์ สอบติดแพทย์-ทันตแพทย์ 73 คน

เปิดเคล็ดลับ นร. ร.ร.นครสวรรค์ สอบติดแพทย์-ทันตแพทย์ 73 คน

เปิดเคล็ดลับ นร. ร.ร.นครสวรรค์ สอบติดแพทย์-ทันตแพทย์ 73 คน

รูปข่าว : เปิดเคล็ดลับ นร. ร.ร.นครสวรรค์ สอบติดแพทย์-ทันตแพทย์ 73 คน

การสอบแอดมิชชั่นปี 2559 นักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ สามารถสอบเข้าคณะแพทยศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่างๆ ได้มากถึง 73 คน โดยปัจจัยหนึ่ง คือการสอนเสริมอย่างเข้มข้น ขณะที่นักเรียนให้ความสำคัญกับการแบ่งเวลา และตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน

บรรยากาศภายในห้องเรียน โรงเรียนนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ อาจไม่แตกต่างจากโรงเรียนอีกหลายแห่งทั่วประเทศ แต่โรงเรียนนครสวรรค์เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถสอบแอดมิชชั่นได้เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะการสอบแอดมิชชั่นปี 2559 ที่เพิ่งประกาศไป มีนักเรียนสอบติดคณะแพทยศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลัยรังสิต รวม 73 คน

นายวินัย ทองมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ เปิดเผยว่า โรงเรียนนครสวรรค์ มีการเรียนการสอนเป็นไปตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ แต่ได้เพิ่มเนื้อหาเสริม เพื่อเติมเต็มแก่เด็กนักเรียน ซึ่งไม่ได้เจาะจงเฉพาะคณะแพทย์ แต่เป็นไปตามความสนใจ และเป้าหมายของแต่ละคน

สอดคล้องกับเด็กนักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ที่ยืนยันว่าหนึ่งในปัจจัยที่ช่วยให้พวกเขาประสบผลสำเร็จในการเรียน คือการมีเป้าหมายที่ชัดเจน ควบคู่กับการรู้จักแบ่งเวลาให้กับการเรียน แต่ไม่ทิ้งกิจกรรมเสริม ขณะที่ทางโรงเรียนก็จัดการสอนเสริมอย่างเข้มข้น โดยไม่ได้จำกัดเพียงแค่นักเรียนในโรงเรียนเท่านั้น

ในปีนี้ นอกจากนักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ จะสอบเข้าคณะแพทยศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์ รวม 73 คนแล้ว ยังมีนักเรียน สอบโควต้า มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จำนวน 171 คน, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 143 คน จากการวิเคราะห์และการติดตามผลพบว่าคะแนนโอเน็ตชั้น ม.3 และ ม.6 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ และสูงที่สุดใน จ.นครสวรรค์ ด้วย

กลับขึ้นด้านบน