กฤษฎีกาตีความ "นพ.วันชัย" คุณสมบัติขัดนั่งเก้าอี้เลขาฯ สปสช.

กฤษฎีกาตีความ "นพ.วันชัย" คุณสมบัติขัดนั่งเก้าอี้เลขาฯ สปสช.

กฤษฎีกาตีความ "นพ.วันชัย" คุณสมบัติขัดนั่งเก้าอี้เลขาฯ สปสช.

รูปข่าว : กฤษฎีกาตีความ "นพ.วันชัย" คุณสมบัติขัดนั่งเก้าอี้เลขาฯ สปสช.

คณะกรรมการกฤษฎีกา ตีความให้ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ขัดต่อคุณสมบัติของตำแหน่งเลขาธิการ สปสช.เตรียมประชุมเคาะเลือกเลขาธิการ สปสช.คนใหม่ 4 ก.ค.

วันนี้ (17 มิ.ย.2559) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการกฤษฎีกาที่ประชุมร่วมคณะที่ 1 และคณะที่ 10 ได้เผยแพร่ผลการตีความ เรื่องลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ตีความว่า นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการสรรหาจากคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 32 (12) ตามกฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2545 ที่ระบุว่าคุณสมบัติของเลขาธิการ สปสช.จะต้องไม่เคยเป็นผู้บริหารระดับสูงในนิติบุคคลที่เป็นคู่สัญญากับ สปสช. คณะกรรมการกฤษฎีกา จึงตีความตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขว่า ถือเป็นตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธาณสุข และกระทรวงสาธารณสุขปัจจุบันเป็นนิติบุคคลที่เป็นคู่สัญญากับ สปสช.

ทั้งนี้ที่ประชุมร่วมคณะกรรมการกฤษฎีกา ยังมีข้อเสนอว่า หากกระทรวงสาธารณสุขและ สปสช.ประสงค์จะเปิดโอกาสให้มีความหลากหลายของบุคคลซึ่งจะสมัครเลขาธิการ สปสช.ควรดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 32 (12) ให้สอดคล้องกับความประสงค์ดังกล่าว รวมทั้งปรับปรุงรูปแบบการจัดทำสัญญาหรือข้อตกลงให้ชัดเจนว่ากรณีใดประสงค์ให้มีผลผูกพันเป็นคู่สัญญาหรือเป็นผู้ได้รับมอบหมาย

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมบอร์ด สปสช.จะมีการประชุมเพื่อรับรอง นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ หนึ่งในผู้ที่ได้รับการสรรหาตามมติของบอร์ด สปสช.ว่าจะรับรองเป็นเลขาธิการ สปช.แทน นพ.วันชัย หรือไม่ ในวันที่ 4 ก.ค.นี้

กลับขึ้นด้านบน