กรมบัญชีกลางเพิ่มค่าทำฟันให้ขรก.11 รายการ เริ่ม 1 ต.ค.คาดใช้งบ 410 ล้านบาท

กรมบัญชีกลางเพิ่มค่าทำฟันให้ขรก.11 รายการ เริ่ม 1 ต.ค.คาดใช้งบ 410 ล้านบาท

กรมบัญชีกลางเพิ่มค่าทำฟันให้ขรก.11 รายการ เริ่ม 1 ต.ค.คาดใช้งบ 410 ล้านบาท

รูปข่าว : กรมบัญชีกลางเพิ่มค่าทำฟันให้ขรก.11 รายการ เริ่ม 1 ต.ค.คาดใช้งบ 410 ล้านบาท

กรมบัญชีกลาง ปรับเพิ่มค่าบริการทำฟัน ข้าราชการ ให้สอดคล้องสภาพเศรษฐกิจ มีผลตั้งแต่ 1 ต.ค.นี้ คาดใช้งบเพิ่ม 410 ล้านบาท

วันนี้ (18 มิ.ย.) นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า กรมได้ออกประกาศปรับเพิ่มสวัสดิการค่าทำฟันของข้าราชการ ให้สอดคล้องกับพัฒนาการเทคโนโลยีทางการแพทย์ และภาวะเศรษฐกิจ โดยเพิ่มรายการค่าบริการทันตกรรม 11 รายการ เพราะมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่จำเป็นต่อการรักษา และ ปรับเพิ่มอัตราค่าบริการ 46 รายการ เพื่อให้ความสอดคล้องกับโครงสร้างต้นทุนของสถานพยาบาล และลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว

 

สำหรับรายการ และอัตราค่าบริการทางทันตกรรมใหม่ที่เบิกได้ เช่น ค่าถอนฟันน้ำนม หรือ ฟันแท้ จากซี่ละ 170 บาท เป็น ซี่ละ 200 บาท อุดฟันชั่วคราว จากซี่ละ 200 บาท เป็นซี่ละ 240 บาท ผ่าฟันคุด จากเดิมซี่ละ 600 บาท เป็นซี่ละ 1,000 บาท ผ่าตัดและอุดปลายรากฟัน จากเดิมซี่ละ 860 บาท เป็นซี่ละ 1,480 บาท มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

 

นายมนัสกล่าวต่อว่า ประกาศปรับปรุงค่าทำฟัน ทำให้ต้องใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นปีละ 410 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2558 ใช้งบประมาณด้านทันตกรรมเป็นเงิน กว่า 1,170 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.76 ของค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด

กลับขึ้นด้านบน