ขยะล้นเกาะสมุย ตกค้างกว่า 2 แสนตัน โรงเผาเสีย 8 ปี ยังไม่แก้ไข หวั่นกระทบท่องเที่ยว

ขยะล้นเกาะสมุย ตกค้างกว่า 2 แสนตัน โรงเผาเสีย 8 ปี ยังไม่แก้ไข หวั่นกระทบท่องเที่ยว

ขยะล้นเกาะสมุย ตกค้างกว่า 2 แสนตัน โรงเผาเสีย 8 ปี ยังไม่แก้ไข หวั่นกระทบท่องเที่ยว

รูปข่าว : ขยะล้นเกาะสมุย ตกค้างกว่า 2 แสนตัน โรงเผาเสีย 8 ปี ยังไม่แก้ไข หวั่นกระทบท่องเที่ยว

ปัญหาขยะล้นเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี พบขยะสะสมกว่า 250,000 ตัน และมีเพิ่มขึ้นวันละ 150 ตัน เหตุจากเตาเผาขยะเสียมานานกว่า 8 ปี หวั่นกระทบภาพลักษณ์ท่องเที่ยว ร.ร.บางแห่งบนเกาะสมุย ต้องช่วยคัดแยกขยะจากต้นทาง ช่วยลดปริมาณขยะไม่ให้สะสมเพิ่มขึ้น

ขยะกว่า 250,000 ตัน ที่ตกค้างบนเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งมีความสูงเกือบเท่ากับตึกสามชั้น ถูกนำมากองทิ้งไว้ บริเวณโรงเตาเผาขยะมูลฝอย ของทางเทศบาลนครเกาะสมุย หลังเตาเผาไม่สามารถใช้งานมานานกว่า 8 ปีแล้ว จึงทำให้ขยะมากกว่า 150 ตันต่อวัน จากครัวเรือน และสถานประกอบการต่างๆ ถูกทิ้งโดยไร้การทำลาย

อานนท์ วาทยานนท์ กล่าวว่า การขยายตัวด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างรวดเร็วของเกาะสมุย เป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดปัญหาขยะล้นเกาะ แม้ก่อนหน้านี้ทางเทศบาลจะพยายามว่าจ้างเอกชนให้เข้ามาบริหารจัดการขยะ แต่พบว่า การดำเนินงานไม่สามารถกำจัดขยะได้ทั้งหมด จึงจำเป็นต้องยกเลิกสัญญา ประกอบการของบประมาณเพื่อซ่อมแซมเตาเผาขยะ และการจัดหาเตาเผาขยะใหม่ของทางเทศบาล ก็ยังไม่ได้รับการอนุมัติ ทำให้ขยะยังเป็นปัญหาที่ไม่มีทางออก

อย่างไรก็ตาม มีความพยายามในการแก้ปัญหาขยะล้นเกาะของคนในบางชุมชน อย่างโรงเรียนบ้านดอนธูป อำเภอเกาะสมุย จัดแยกขยะ โดยนำเศษอาหารที่เหลือจากรับประทานอาหารกลางวันมาเทรวมกัน เพื่อนำไปทำเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพ ส่วนขยะจำพวกขวดแก้ว ขวดพลาสติก และกระดาษ จะถูกนำไปทำเป็นขยะรีไซเคิล เพื่อลดปริมาณขยะจากต้นทาง และป้องกันไม่ให้มีขยะสะสมเพิ่มขึ้น

ป้ายรณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะและลดจำนวนขยะ ถูกนำมาติดตั้งตามจุดต่างๆรอบเกาะสมุย เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวและประชาชน ให้ความสำคัญกับปัญหาขยะที่กำลังล้นเกาะ โดยเฉพาะขยะจากครัวเรือนทีมีประมาณร้อยละ 30 และขยะจากภาคการท่องเที่ยวที่มีประมาณร้อยละ70 เพื่อช่วยกันรักษาภาพลักษณ์ของเมืองท่องเที่ยวบนเกาะสมุย 

กลับขึ้นด้านบน