กสท.เตรียมถกการใช้งบประมาณถ่ายทอดกีฬาโอลิมปิก

กสท.เตรียมถกการใช้งบประมาณถ่ายทอดกีฬาโอลิมปิก

กสท.เตรียมถกการใช้งบประมาณถ่ายทอดกีฬาโอลิมปิก

รูปข่าว : กสท.เตรียมถกการใช้งบประมาณถ่ายทอดกีฬาโอลิมปิก

กทปส. ตีกลับ หลังบอร์ด กสท.แจงข้อกฎหมายเพิ่มกรณี ทรท.ของบถ่ายทอดโอลิมปิก 150 ล้านบาท

วันนี้ (19 มิ.ย.2559) น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ (กสท.) วันพรุ่งนี้ ( 20 มิ.ย.59) มีวาระการประชุมน่าจับตา ได้แก่ การพิจารณาการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการถ่ายทอดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 31 ปี 2016 ของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ทรท.) ภายหลังจาก กสท.เสียงข้างมากมีมติมอบหมายให้สำนักงานส่งเรื่องดังกล่าวไปยังกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) นั้น

ต่อมาเมื่อวันที่ 7 มิ.ย.2559 กรรมการ กทปส.ได้เห็นชอบตามมติคณะทำงานพิจารณาการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการถ่ายทอดการแข่งขันโอลิมปิกของ ทรท. ว่า เพื่อความรอบคอบในเรื่องนี้จึงเห็นควรให้ขอความเห็นมายัง กสท. 2 ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ได้แก่ 1.รายการแข่งขันโอลิมปิก ถือเป็นบริการตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป พ.ศ.2555 (Must Have) ซึ่งถือว่าเข้าข่ายเป็นรายการที่ได้รับการสนับสนุนตามมาตรา 52 ของ พ.ร.บ.ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 หรือไม่

ทั้งนี้ มาตรา 52 มีบทบัญญัติว่า "ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่า รายการใดเป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือสมควรส่งเสริมให้มีการผลิตรายการหรือผู้ประกอบการรายใดปฏิบัติตามมาตรการในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิขอคนพิการและคนด้อยโอกาสตามมาตรา 36 คณะกรรมการอาจพิจารณาให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากกองทุนได้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกำหนด และประเด็น 2.หากเห็นว่าสมควรได้รับการสนับสนุนควรจะพิจารณาอย่างไรในระหว่างที่ยังไม่มีหลักเกณฑ์ตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด"

น.ส.สุภิญญากล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากประเด็นข้อกฎหมายที่บอร์ด กสท.เสียงข้างมากต้องตอบหลังเห็นชอบให้เสนอขอโครงการงบประมาณ 150 ล้านบาทดังกล่าวแล้ว ยังมีประเด็นกระทบการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมในวงการทีวีระหว่างรายเดิมกับรายใหม่ ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้ตนค้านตั้งแต่แรก เช่นเดียวกับช่องทีวีดิจิทัลรายใหม่ๆ ที่ส่งเสียงคัดค้านการให้ทุนเฉพาะ 4 ช่องเดิมด้วย และหวังว่า กสท.จะพิจารณาเรื่องนี้ใหม่อย่างรอบคอบ

 

กลับขึ้นด้านบน