เครือข่ายอาชีวะศึกษาแสดงพลังปกป้องสถาบันกษัตริย์

เครือข่ายอาชีวะศึกษาแสดงพลังปกป้องสถาบันกษัตริย์

เครือข่ายอาชีวะศึกษาแสดงพลังปกป้องสถาบันกษัตริย์

รูปข่าว : เครือข่ายอาชีวะศึกษาแสดงพลังปกป้องสถาบันกษัตริย์

เครือข่ายอาชีวะศึกษา 24 สถาบัน จัดกิจกรรมแสดงพลังปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่รัฐในการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมาย

วันนี้ (19 มิ.ย.2559) ศิษย์เก่าสถาบันอาชีวะศึกษาซึ่งรวมตัวกันในนาม "เครือข่ายอาชีวะนักศึกษาประชาชนปกป้องสถาบัน" ร่วมกับโครงการทำความดีเพื่อพ่อ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ณ ลานพระบรมรูปทรงม้าและเดินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสทรงครองราชย์ครบ 70 ปี เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.2559 เพื่อเป็นการแสดงพลังจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์และแสดงออกถึงความสามัคคี ของเครือข่ายศิษย์เก่าอาชีวะจากหลายสถาบันเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับรุ่นน้องอาชีวะศึกษาในการสร้างความรักสามัคคีระหว่างเพื่อนต่างสถาบัน

เครือข่ายอาชีวะฯ เชื่อว่ากิจกรรมลักษณะนี้จะเป็นแนวทางช่วยลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างสถาบันอีกด้วย นอกจากนี้ยังเป็นการให้กำลังใจเจ้าหน้าที่รัฐในการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมาย โดยเฉพาะผู้ที่มีการกระทำที่เป็นภัยคุกคามความมั่นคง 

 

กลับขึ้นด้านบน