คปพ.จี้ สนช.คว่ำร่างกฎหมายปิโตรเลียม ฉบับกระทรวงพลังงาน

คปพ.จี้ สนช.คว่ำร่างกฎหมายปิโตรเลียม ฉบับกระทรวงพลังงาน

คปพ.จี้ สนช.คว่ำร่างกฎหมายปิโตรเลียม ฉบับกระทรวงพลังงาน

รูปข่าว : คปพ.จี้ สนช.คว่ำร่างกฎหมายปิโตรเลียม ฉบับกระทรวงพลังงาน

เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) เตรียมยื่นหนังสือถึงสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เรียกร้องให้คว่ำร่าง พรบ.ปิโตรเลียมฉบับกระทรวงพลังงาน โดยตั้งข้อสังเกตว่าเนื้อหาไม่ได้ถูกแก้ไขให้กรรมสิทธิ์ปิโตรเลียมกลับมาเป็นของรัฐ

คปพ.เรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ชะลอการส่งร่าง พรบ.ปิโตรเลียม และ พรบ.ภาษีปิโตรเลียมของกระทรวงพลังงานให้ สนช.พิจารณา จนกว่าจะได้แก้ไขกฎหมายเรื่องการจัดตั้งบรรษัทพลังงานแห่งชาติให้แล้วเสร็จ เพื่อเป็นหลักประกันว่ากรรมสิทธิ์ปิโตรเลียมเป็นของรัฐ และขอให้แก้ไขหลักเกณฑ์การเลือกระบบการผลิตปิโตรเลียมและวิธีการประมูลให้มีความชัดเจน โปร่งใสในการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาการบังคับใช้กฎหมายปิโตรเลียมของ สนช.เสนอ แต่หากรัฐบาลยังเดินหน้ากระบวนการทางกฎหมาย คปพ.ก็ขอเรียกร้องให้ สนช.ไม่รับรองกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ

ม.ล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี แกนนำ คปพ.ระบุว่า คปพ.เห็นด้วยกับรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ของสนช.แต่ร่างพรบ.ฉบับที่ผ่านคณะรัฐมนตรีมีหลายจุดที่แตกต่างไปจากรายงานของกรรมาธิการ

"ร่าง พรบ.ฉบับนี้มีหลายจุดที่ถ้าผ่านรัฐบาลนี้ไปจะเป็นประวัติศาสตร์ที่ผู้คนจะต้องจดจำและต้องติติงกันไปอีกนาน" ม.ล.กรกสิวัฒน์กล่าว 

 

นอกจากนี้ คปพ. จะดำเนินการให้ประชาชนเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ร่าง พรบ.การประกอบกิจการปิโตรเลียม พ.ศ. ....ของ คปพ. ไม่น้อยกว่า 10,000 รายชื่อ เพื่อเป็นกฎหมายประกบคู่ ให้ทันก่อนที่กฎหมายฉบับกระทรวงพลังงานจะถูกเสนอเช่นกัน เบื้องต้นจะยื่นรายชื่อริเริ่มอย่างน้อย 20 รายชื่อ ตามขั้นตอนการเสนอกฎหมายต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติในวันที่ 23 มิ.ย.2559

 

กลับขึ้นด้านบน