พลิกนาเกลือเก่าสู่บ่อโคลนบำรุงผิวบ้านแหลม

พลิกนาเกลือเก่าสู่บ่อโคลนบำรุงผิวบ้านแหลม

พลิกนาเกลือเก่าสู่บ่อโคลนบำรุงผิวบ้านแหลม

รูปข่าว : พลิกนาเกลือเก่าสู่บ่อโคลนบำรุงผิวบ้านแหลม

ความร่วมมือของชาวบ้านและกติกาที่เข้มแข็งของชุมชน ทำให้ป่าชายเลนใน อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ยังอุดมสมบูรณ์ ขณะที่การดัดแปลงนาเกลือเก่าเป็นบ่อโคลนบำรุงผิวพรรณและเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์เกลือยังเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนถึงความเป็นชุมชนเข้มแข็ง

เกลือสินสมุทรจากทะเลถือเป็นเกลือที่มีไอโอดีนสูงที่สุด และนาเกลือใน อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี เป็นแหล่งผลิตเกลือร้อยละ 70 ของประเทศ จากนาเกลือเก่าอุดมไปด้วยแร่ธาตุถูกแปลงสภาเป็นบ่อทะเลโคลน ซึ่งนายอำเภอได้แนวคิดมาจากประเทศเกาหลีใต้

นอกจากเกลือที่เป็นที่ขึ้นชื่อแล้ว ดอกเกลือ หรือเกล็ดจากเกลือที่เกิดขึ้นบนผิวของนาเกลือด้วยปัจจัยจากอุณภูมิของพื้นที่ อากาศ และลม จะมีราคาดีกว่าเกลือสินสมุทร ซึ่งร้านทำเบเกอรี่ หรือภัตตาคารอาหารจีนมักนำไปปรุงอาหาร เพราะนอกจากมีความเค็มแล้วยังออกรสหวานที่ปลายลิ้น นำมาจำหน่ายเป็นสินค้าขึ้นชื่อของชุมชน

ในพื้นที่ จ.เพชรบุรี มีพื้นที่ 44 กิโลเมตร เป็นเลนโคลนที่อุดมสมบูรณ์ แม้บางส่วนจะได้รับผลกระทบจากโรงงานอุตสาหกรรม แต่ยังมีกลุ่มบุคคลที่ทำหน้าที่ในการเฝ้าระวังฟื้นฟูป่าชายเลน รวมถึงวิถีประมงพื้นบ้านด้วยการหาหอยด้วยมือจึงช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรไว้ด้วย

 

กลับขึ้นด้านบน