พลิกปมข่าว : ตรวจสอบแรงงานข้ามชาติลักลอบขายสินค้า

พลิกปมข่าว : ตรวจสอบแรงงานข้ามชาติลักลอบขายสินค้า

พลิกปมข่าว : ตรวจสอบแรงงานข้ามชาติลักลอบขายสินค้า

รูปข่าว : พลิกปมข่าว : ตรวจสอบแรงงานข้ามชาติลักลอบขายสินค้า

ประเทศไทยยังต้องพึ่งพิงแรงงานข้ามชาติในบางสาขาอาชีพที่คนไทยไม่ทำ ซึ่งอาชีพค้าขายเป็นหนึ่งในอาชีพสงวนสำหรับคนไทยตามกฎหมาย แต่การสำรวจที่ตลาดมีนบุรีพบว่ามีการค้าขายจากแรงงานข้ามชาติทั้งที่มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความเรียบร้อยตลอดเวลาทั้งในช่วงเช้าและช่วงเย็น

กลับขึ้นด้านบน