ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.แก้ปัญหาที่ดิน ส.ป.ก.-ให้ผู้ครอบครองมาแสดงตัวใน 30 วัน

ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.แก้ปัญหาที่ดิน ส.ป.ก.-ให้ผู้ครอบครองมาแสดงตัวใน 30 วัน

ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.แก้ปัญหาที่ดิน ส.ป.ก.-ให้ผู้ครอบครองมาแสดงตัวใน 30 วัน

รูปข่าว : ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.แก้ปัญหาที่ดิน ส.ป.ก.-ให้ผู้ครอบครองมาแสดงตัวใน 30 วัน

ที่ประชุม ครม.เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ปัญหาการครอบครองที่ดิน เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยให้ผู้ครอบครองมาแสดงตัวใน 30 วัน

วันนี้ (21 มิ.ย.2559) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ไม่เลือกแนวทางการใช้อำนาจหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ตามมาตรา 44 ในการแก้ปัญหาการครอบครองที่ดิน ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือ ส.ป.ก.อย่างที่เคยเป็น 1 ใน ข้อเสนอจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนหน้านี้ แต่ พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.แก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดิน ส.ป.ก.โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งมีสาระสำคัญ ให้ ส.ป.ก. ส่วนกลางเป็นผู้กำหนดพื้นที่ที่มีการครอบครองที่ดิน ส.ป.ก.ไม่ถูกต้อง ก่อนส่งเรื่องไปยัง ส.ป.ก.จังหวัด เพื่อปิดประกาศเรียกผู้ครอบครองที่ดินดังกล่าวมาพบภายใน 30 วัน หากครบกำหนดแล้วไม่มาชี้แจง รัฐจะนำที่ดินดังกล่าวไปจัดสรรให้กับเกษตรกรต่อไป

มีรายงานว่า ปัญหาการเปลี่ยนมือ หรือครอบครองที่ดิน ส.ป.ก.โดยไม่ถูกต้อง สูงกว่า 400,000 ไร่ กระจายใน 25 จังหวัด ขณะที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ และหากฟ้องร้องต้องใช้ระยะเวลายาวนาน ขณะที่รัฐบาลต้องการลดความเหลื่อมล้ำ และจัดสรรที่ดินทำกินให้กับประชาชน จึงเลือกวิธีการออกเป็นพระราชบัญญัติเพื่อแก้ปัญหา

นอกจากนี้ ที่ประชุมครม.ยังเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือชาวนาชุดใหม่ใน 4 โครงการ ประกอบด้วยการลดต้นทุนการผลิต โดยสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 10 ไร่ โดยให้ ธ.ก.ส จ่ายเงินไปก่อน จากนั้นรัฐบาลจะชดเชยให้ภายหลัง รวมถึงการพักชำระหนี้เกษตรกร, การประกันภัยนาข้าว และการฝึกอบรมชาวนาให้ปรับเปลี่ยนการปลูกพืชใช้ซึ่งจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมนี้เป็นต้นไป

กลับขึ้นด้านบน