รมว.ยุติธรรม ถกหน่วยงานเกี่ยวข้องวางแนวทางนำ "เมทแอมเฟตามีน" ออกจากบัญชียาเสพติด

รมว.ยุติธรรม ถกหน่วยงานเกี่ยวข้องวางแนวทางนำ "เมทแอมเฟตามีน" ออกจากบัญชียาเสพติด

รมว.ยุติธรรม ถกหน่วยงานเกี่ยวข้องวางแนวทางนำ "เมทแอมเฟตามีน" ออกจากบัญชียาเสพติด

รูปข่าว : รมว.ยุติธรรม ถกหน่วยงานเกี่ยวข้องวางแนวทางนำ "เมทแอมเฟตามีน" ออกจากบัญชียาเสพติด

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางนำเมทแอมเฟตามีน มาใช้ในงานด้านสาธารณสุข นอกจากนี้ได้มีการประชุมเพื่อนำสารตัวดังกล่าวออกจากบัญชียาเสพติด

วันนี้ (22 มิ.ย.259) พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยก่อนการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาแนวทางการควบคุมเมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) โดยยึดหลักความสำคัญกับด้านสาธารณสุข ด้านกฎหมาย และ ด้านการให้ข้อมูลต่อสาธารณชน ว่า การหารือร่วมกันกับสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเรื่องยาเสพติด (UNGASS) มาหารือร่วมกับแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องยาเสพติดของไทย ว่าจะมีแนวทางในการดำเนินการต่อไปหลังจากนี้ โดยจะมอบหมายให้แต่ละหน่วยงานหาแนวทางจะต้องทำอะไรบ้างภายหลังจากนี้

ขณะเดียวกันในการประชุมก็จะมีการพิจารณารับฟังความคิดเห็น ที่จะถอดถอนสารเมทแอมเฟตามีน ออกจากบัญชียาเสพติด เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ โดยจะรับฟังความคิดเห็นว่าแต่ละฝ่ายมีความคิดเห็นอย่างไรด้วย

กลับขึ้นด้านบน