นักบินหญิง ทอ. 5 คน ฝึกความพร้อมร่างกายจิตใจ-ป้องกันสภาพการหลงอากาศ

นักบินหญิง ทอ. 5 คน ฝึกความพร้อมร่างกายจิตใจ-ป้องกันสภาพการหลงอากาศ

นักบินหญิง ทอ. 5 คน ฝึกความพร้อมร่างกายจิตใจ-ป้องกันสภาพการหลงอากาศ

รูปข่าว : นักบินหญิง ทอ. 5 คน ฝึกความพร้อมร่างกายจิตใจ-ป้องกันสภาพการหลงอากาศ

นักบินหญิง กองทัพอากาศ ทั้ง 5 คน เข้ารับการฝึกความพร้อมของร่างกายจิตใจและป้องกันสภาพการหลงอากาศวันแรก หลังได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักบินหญิงของกองทัพอากาศ เพื่อทำให้การบินของกองทัพมีประสิทธิภาพสูงสุด

วันนี้ (22 มิ.ย.2559) พล.อ.ต.ทวีศักดิ์ ขันติรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ เปิดเผยถึงการฝึกอบรมในด้านเวชศาสตร์การบินของผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักบินหญิง ทอ.ทั้ง 5 คน ว่า เป็นไปฝึกตามมาตรฐานสากลและกฎการบินระหว่างประเทศของ ICAO โดยจะได้รับการฝึกในห้องปรับบรรยากาศความกดดันต่ำ เพื่อตรวจสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ที่จะทำการบินว่ามีสภาวะอย่างไร เตรียมพร้อมก่อนทำการบินจริง

ทั้งนี้ การเป็นนักบินหญิงไม่เป็นอุปสรรคต่อการบิน เพราะในการขึ้นบินแต่ละครั้งนักบินจะได้รับคำแนะนำจากผู้ควบคุมการฝึกเพื่อให้ร่างกายมีสภาพพร้อมต่อการบินและไม่ทานยาต้องห้าม เช่น ยาแก้หวัด เพราะจะทำให้การทำงานของร่างกายช้าลง โดยนักบินทุกคนจะต้องกลับมาทำการฝึกฟื้นฟูในห้องปรับบรรยากาศความกดดันต่ำนี้ทุก 3 ปี เพื่อให้จดจำความรู้สึกที่อยู่ในความกดอากาศนี้

นอกจากนี้ ยังมีการฝึกจำลองสถานการณ์การบินและเหตุการณ์ต่างๆ ในการบินด้วยเครื่อง Air Fox เพื่อให้นักบินได้ทราบถึงสภาวะการทำการบินที่จะต้องเชื่อมั่นในเครื่องมือวัดเท่านั้นไม่ใช่เชื่อความรู้สึกตนเอง

สำหรับการฝึกของนักบินหญิง 2 คนที่เป็นพลเรือน จะต้องจบหลักสูตรในเดือนกันยายน 2559 ซึ่งก่อนจะจบหลักสูตรนักบินจะต้องไปทำการฝึกทางทหารในโรงเรียนผู้บังคับหมวดและบรรจุเป็นศิษย์การบิน ก่อนที่จะไปฝึกบินเกาะหมู่ หรือเกาะภูมิประเทศ ซึ่งจะได้รับการพิจารณาว่าจะได้เข้าบินในเครื่องบินลำเลียงที่กองบิน 6 เครื่องบินลาดตระเวน หรือปฏิบัติกิจเฉพาะพิเศษ เช่น การทำฝนหลวงหรือการดับไฟป่า

ส่วนทหารหญิง 3 คน ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ามาเป็นนักบินหญิงในครั้งนี้จะสำเร็จหลักสูตรในเดือนกันยายน 2560

กลับขึ้นด้านบน