ข้อเสนอเพื่อการจัดการศึกษาลูกแรงงานข้ามชาติ

ข้อเสนอเพื่อการจัดการศึกษาลูกแรงงานข้ามชาติ

ข้อเสนอเพื่อการจัดการศึกษาลูกแรงงานข้ามชาติ

รูปข่าว : ข้อเสนอเพื่อการจัดการศึกษาลูกแรงงานข้ามชาติ

ประเทศไทยเปิดโอกาสให้กับลูกหลานแรงงานข้ามชาติเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึงมีสิทธิ สวัสดิการ เทียบเท่าเด็กไทย แต่มีหลายประเด็นที่ถูกมองว่า ยังไม่สามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้ระหว่างกันในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งอาจมีผลต่อการพัฒนาศักยภาพคนเพื่อให้เป็นแรงงานคุณภาพ

ครูโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม หรือ วัดกำพร้า จ.สมุทรสาคร พูดเป็นเสียงเดียวกัน คุณสมบัติของนักเรียน ลูกแรงงานเมียนมา คือความมีน้ำใจ ไม่เกี่ยงงาน นักเรียนที่นี่กว่า 700 คน ครึ่งหนึ่งเป็นเด็กข้ามชาติ แต่กลับไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนร่วมกันเพราะทุกคนได้รับสิทธิต่างๆ เทียบเท่าเด็กไทย ซึ่งเป็นเหตุผลให้ผู้ปกครองอยากให้ลูกหลานได้เรียนและเด็กๆ ชาวเมียนมายังคาดหวังอนาคตของตัวเอง ที่ส่วนใหญ่ต้องการใช้การศึกษาต่อยอดไปสู่การมีงานทำที่ดีเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง

นายประสาร สารวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม ยอมรับว่า เมื่อลูกแรงงานข้ามชาติได้รับการศึกษามีทักษะการสื่อสารภาษาไทยมากพอส่วนใหญ่จะไม่เรียนต่อ แต่ออกไปหางานทำ เพราะอย่างน้อยทักษะการเรียนรู้ที่ได้มีส่วนช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้เป็นแรงงานที่ดี

แม้โอกาสทางการศึกษาลูกแรงงานข้ามชาติจะเปิดกว้างแต่มีเพียงร้อยละ 30 เท่านั้น ที่เข้าสู่ระบบการศึกษา ขณะที่ความร่วมมือการจัดการหลักสูตรร่วมกัน ที่จะช่วยวางรากฐานพัฒนาศักยภาพแรงงานในระยะยาวยังไม่มีความชัดเจน จึงเป็นโอกาสดีที่ปัญหาเหล่านี้จะถูกเสนอให้เกิดการพูดคุยระหว่าง 2 ประเทศ ในช่วงที่นางอองซาน ซูจี มาเยือนไทย

องค์กรเครือข่ายแรงงานข้ามชาติยังเรียกร้องให้ภาครัฐเร่งแก้ปัญหาข้อจำกัดการเข้าถึงทางการศึกษา เพราะยังพบว่า ทัศนคติเป็นอุปสรรคสำคัญโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ไม่ค่อยเปิดรับเรื่องนี้ จึงยังคงเห็นการเลือกปฏิบัติต่อเด็กข้ามชาติ

 

กลับขึ้นด้านบน