กรมบัญชีกลางจับทุจริตเบิกค่ารักษาพยาบาลเพิ่ม 11 ราย

กรมบัญชีกลางจับทุจริตเบิกค่ารักษาพยาบาลเพิ่ม 11 ราย

กรมบัญชีกลางจับทุจริตเบิกค่ารักษาพยาบาลเพิ่ม 11 ราย

รูปข่าว : กรมบัญชีกลางจับทุจริตเบิกค่ารักษาพยาบาลเพิ่ม 11 ราย

กรมบัญชีกลางตรวจพบข้าราชการและบุคคลในครอบครัว 11 ราย มีพฤติกรรมเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลส่อทุจริต เบื้องต้นระงับสิทธิการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลแล้ว เตรียมดำเนินคดีอาญา

วันนี้ (23 มิ.ย.2559) นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้ตรวจสอบข้อมูลการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรงของข้าราชการและบุคคลในครอบครัว พบว่ามีข้าราชการและครอบครัว 11 ราย มีพฤติกรรมการใช้สิทธิเบิกจ่ายส่อไปในทางทุจริต ขณะนี้ได้ระงับสิทธิเบิกจ่ายตรงทั้ง 11 รายแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.ที่ผ่านมา

สำหรับพฤติกรรมของคนกลุ่มดังกล่าว จะมีลักษณะคล้ายกัน คือ สมัครขอใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงไว้หลายโรงพยาบาลและตระเวนไปใช้บริการ เพื่อขอรับยาด้วยโรคเดียวกัน โดยพบข้อมูลการเบิกจ่ายผิดปกติไปจากเดิม เช่น เบิกค่ายาสูงกว่าในปีก่อนอย่างเห็นได้ชัด จากเดิมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เบิกจ่ายค่ายา 58,981 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เบิกจ่ายค่ายา 527,893 บาท ซึ่งขณะนี้มีหลักฐานเพียงพอที่จะสามารถดำเนินคดีอาญาได้ 2 ราย โดยกรมบัญชีกลางจะแจ้งให้โรงพยาบาลฯ ในฐานะผู้เสียหายร่วมไปร้องทุกข์ดำเนินคดีกับบุคคลดังกล่าวด้วย ส่วนอีก 9 รายยังอยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารหลักฐาน

นายมนัส กล่าวว่า ก่อนหน้านี้กรมบัญชีกลางได้ดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำความผิดในลักษณะนี้ไปแล้ว 8 ราย ศาลมีคำพิพากษา 1 ราย อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล 1 ราย อยู่ระหว่างการพิจารณาของอัยการและพนักงานสอบสวน 4 ราย และเสียชีวิต 2 ราย แม้ว่าการใช้สิทธิที่ส่อไปในทางทุจริตจะมีจำนวนไม่มาก แต่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของระบบสวัสดิการข้าราชการ จึงต้องดำเนินการให้เด็ดขาด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับคนที่ใช้สิทธิโดยสุจริต

กลับขึ้นด้านบน