เครือข่ายประชาชนชายแดนใต้ฯ แถลงหนุน มอ. "เป็นพื้นที่กลาง" ลดความขัดแย้ง

เครือข่ายประชาชนชายแดนใต้ฯ แถลงหนุน มอ. "เป็นพื้นที่กลาง" ลดความขัดแย้ง

เครือข่ายประชาชนชายแดนใต้ฯ แถลงหนุน มอ. "เป็นพื้นที่กลาง" ลดความขัดแย้ง

รูปข่าว : เครือข่ายประชาชนชายแดนใต้ฯ แถลงหนุน มอ. "เป็นพื้นที่กลาง" ลดความขัดแย้ง

วันนี้ (23 มิ.ย.) เครือข่ายประชาชนชายแดนใต้ปกป้องสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อสันติภาพ ( permatamas) ออกแถลงการณ์ เห็นด้วยกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการยืนยันการเป็นพื้นที่กลาง และยินดีสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพ สร้างพื้นที่กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล และถกแถลงเพื่อหาทางออกทั้งในประเด็นสิทธิมนุษยชนและโรงไฟฟ้าถ่านหินในเร็ววัน

แถลงการณ์ระบุว่า สืบเนื่องจากการที่เครือข่ายประชาชนชายแดนใต้ปกป้องสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อสันติภาพ ( permatamas ) จัดเสวนาสาธารณะ “สันติภาพจอมปลอม เมื่อรัฐคุกคามนักสิ่งแวดล้อมและนักสิทธิ” ในวันนี้ 21 มิ.ย.ที่ผ่านมา แต่มีเหตุให้ต้องเปลี่ยนสถานที่จัดการเสวนา และทางมหาวิทยาลัยได้ออกแถลงการณ์เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.” ยืนยันการเป็นพื้นที่กลาง เพื่อหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้” นั้น

ทางเครือข่ายฯ ขอแสดงความชื่นชม และเห็นด้วยกับจุดยืนของทางมหาวิทยาลัย ในการเป็นพื้นที่กลางสำหรับทุกฝ่าย ในการร่วมกันแสวงหาทางออกอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสันติภาพชายแดนใต้ บทสรุปประการสำคัญของวงเสวนาที่จัดไปแล้วนั้น มีความชัดเจนว่า สังคมชายแดนใต้-ปาตานี ที่ยังเป็นพื้นที่ขัดแย้งในหลายประเด็นโดยเฉพาะประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนและความรุนแรง รวมทั้งประเด็นความขัดแย้งด้านการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนั้น ส่วนหนึ่งที่เป็นปัญหาบานปลายและขัดแย้งร้าวลึก เกิดจากที่ผ่านมาเสียงของภาคประชาชนต่อประเด็นปัญหาต่างๆ นั้นไม่ได้ถูกใส่ใจจากผู้มีอำนาจเท่าที่ควร และการขาดซึ่งองค์กรที่มาทำหน้าที่เป็นกลไกที่ทุกฝ่ายยอมรับในการสร้างพื้นที่กลางให้เกิดขึ้นจริง ซึ่งความเป็น

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีความเหมาะสมอย่างยิ่ง ที่จะมารับภาระหน้าที่นี้ เครือข่าย permatamas จึงคาดหวังกับการเกิดขึ้นจริงของพื้นที่กลาง ตามที่ทางมหาวิทยาลัยได้แถลงไว้ โดยมหาวิทยาลัยสามารถมีบทบาทอย่างกระตือรือร้น ในการเป็นกลไกการจัดการ อำนายความสะดวก และเป็นเป็นกลไกผลักดันการสร้างฉันทามติและแสวงหาคำตอบที่ดีที่สุดไปทีละประเด็นได้ มหาวิทยาลัยสามารถสร้างให้เกิดกระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริง การถกแถลงอย่างสร้างสรรค์ด้วยข้อมูลและหลักวิชาการ รวมทั้งการแสวงหาทางออกด้วยความเข้าใจ ทั้งในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม และประเด็นอื่นๆ อันจะทำให้เงื่อนปมแห่งความรุนแรงที่มัดแน่นค่อยๆ คลายไปทีละปม และหนทางแห่งสันติวิธีค่อยๆ เกิดเป็นความหวังของผู้คน และเพื่อให้จุดยืน “ในการเป็นพื้นที่กลาง” ดังกล่าวของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามที่ได้แถลงไว้ ได้เกิดเป็นรูปธรรมสร้างสรรค์และเป็นส่วนสำคัญแห่งความหวังของสังคมชายแดนใต้ ในการหนุนเสริมสันติภาพของชายแดนใต้ได้จริง

ทางเครือข่าย permatamas และนักวิชาการที่เห็นด้วยกับการสร้างรูปธรรม “การเป็นพื้นที่กลาง” ให้เกิดขึ้นจริง จะขออนุญาตนัดหมายเข้าพบเพื่อหารือกับท่านอธิการบดีในเร็ววันนี้ สังคมชายแดนใต้/ปาตานีรอคอยการมีพื้นที่กลางที่มีการจัดการอย่างไม่มีอคติมานานกว่า 12 ปี ของสถานการณ์ความไม่สงบ ทางเครือข่ายฯยืนยันว่า จะยินดีร่วมมือและหนุนเสริมกับทางมหาวิทยาลัยสงขานครินทร์ในการสร้างพื้นที่กลางให้เป็นรูปธรรมแห่งความหวังในการสร้างสันติภาพชายแดนใต้อย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้เป็นจริงในเร็ววัน นายตูแวดานียา ตูแวแมแง นายดิเรก เหมนคร ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาชนชายแดนใต้ ปกป้องสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อสันติภาพ

 

กลับขึ้นด้านบน