ป.ป.ช.ชี้มูล “ผอ.สำนักนวัตกรรมฯ” ลอกวิจัย “ผจก.ออมสิน ปากคลองตลาด” อนุมัติสินเชื่อ

ป.ป.ช.ชี้มูล “ผอ.สำนักนวัตกรรมฯ” ลอกวิจัย “ผจก.ออมสิน ปากคลองตลาด” อนุมัติสินเชื่อ

ป.ป.ช.ชี้มูล “ผอ.สำนักนวัตกรรมฯ” ลอกวิจัย “ผจก.ออมสิน ปากคลองตลาด” อนุมัติสินเชื่อ

รูปข่าว : ป.ป.ช.ชี้มูล “ผอ.สำนักนวัตกรรมฯ” ลอกวิจัย “ผจก.ออมสิน ปากคลองตลาด” อนุมัติสินเชื่อ

วันนี้ (23 มิ.ย.) นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยว่า ในรอบเดือนที่ผ่านมา คณะกรรมการป.ป.ช. ได้มีมติชี้มูลความผิด นายศุภชัย หล่อโลหการ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กรณีนำผลงานวิจัยของบุคคลอื่นไปพิมพ์จำหน่ายในนามของตนโดยไม่ได้รับอนุญาต และใช้งบประมาณของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ จัดจ้างผู้รับจ้างทำการวิจัย เพื่อนำไปคัดลอกเป็นวิทยานิพนธ์ของตน

โดยนายศุภชัยมีมูลความผิดทางอาญา ฐานเป็นพนักงานมีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการ หรือรักษาทรัพย์ใดๆ ใช้อำนาจ ในหน้าที่โดยทุจริต อันเป็นการเสียหายแก่องค์การ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น ฐานเป็นพนักงาน มีหน้าที่จัดการหรือดูแลกิจการใด เข้ามีส่วนได้เสีย เพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่นเนื่องด้วยกิจการนั้น และฐานเป็นพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามพ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2502 มาตรา 8 (2) มาตรา 9 (3) และมาตรา 11(4)

นายสรรเสริญกล่าวว่า คณะกรรมการป.ป.ช.ยังมีมติชี้มูลความผิดนายพอพนธ์ สิชฌนุกฤษฏ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ น.ส.เจียมจิต ชัยสิทธิ์ ในฐานะกรรมการผู้จัดการบริษัท ไฮเทคโปร อีควิปเมนท์ จำกัด น.ส.ธัญพร ไม้พุ่ม เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 สังกัดสถาบันเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ และนางถนอมใจ พฤกษ์เสถียร ในฐานะกรรมการผู้จัดการบริษัท ธนรุ่งเรืองกิจ ซัพพลาย จำกัด กรณีร่วมกันเอื้อประโยชน์ให้บริษัท ไฮเทคโปร อีควิปเมนท์ จำกัด ในการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ขายเศษ Sputtering target ชนิด Silver ซึ่งเป็นพัสดุของสำนักงาน เพื่อให้ตนเองได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ และนำรถยนต์ส่วนตัวมาให้สำนักงานฯ เช่า

นายพอพนธ์และนางธัญพร มีมูลความผิดทางอาญาและความผิดวินัยร้ายแรง ส่วนน.ส.เจียม จิต และนางถนอมใจ มีความผิดทางอาญา ฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าหน้าที่กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิด ของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ

นายสรรเสริญกล่าวอีกว่า นอกจากนี้ คณะกรรมการป.ป.ช. ได้มีมติชี้มูลนายสุรศักดิ์ ธีระเมธี ผู้จัดการสาขา ธนาคารออมสิน สาขาปากคลองตลาด กรุงเทพมหานคร นายนิวัตร์ เทียนอุดม ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา ธนาคารออมสิน ในฐานะคณะกรรมการสินเชื่อสาขา นายจิตรภาณุ หรือทศพร วงศ์สรรพ์ ตำแหน่งสินเชื่อในฐานะคณะกรรมการสินเชื่อสาขา และนายวสิษฐ์พล กาญจนนุกูลศิริ พนักงานสินเชื่อในฐานะคณะกรรมการสินเชื่อสาขา กรณีอนุมัติสินเชื่อให้ผู้กู้ที่ขาดคุณสมบัติ โดยใช้หลักฐานปลอมและทำหลักฐานประกอบคำขอกู้เป็นเท็จ โดยนายสุรศักดิ์ มีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง และมีมูลความผิดทางอาญา ฐานเป็นพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ขณะที่นายนิวัตร์ นายจิตรภาณุ และนายวสิษฐ์พล มีมูลความผิดทางวินัยไม่ร้ายแรง

เลขาธิการป.ป.ช. กล่าวว่า ขณะเดียวกัน คณะกรรมการป.ป.ช. ได้มีมติชี้มูลนายเทียนชัย จันทร์แปลง หัวหน้าสวนรุกขชาติเพ จ.ระยอง นายบุญยืน ชื่นชมกลิ่น ผู้ช่วยหัวหน้าสวนรุกขชาติเพ จ.ระยอง และนายราชันต์ พริบไหว เจ้าพนักงานป่าไม้ 5 หัวหน้าสวนป่าห้วยมะหาด-เขานั่งยอง จ.ระยอง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรณีเบิกจ่ายเงินค่าจ้างของลูกจ้างชั่วคราวรายวันเป็นเท็จ ซึ่งมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง และมีมูลความผิดทางอาญา อีกทั้งยังได้มีมติชี้มูลนายเสงี่ยม แจ่มจำรูญ นักวิชาการเกษตร 5 สถานีทดลองพืชสวนดอยมูเซอ จ.ตาก นายไพโรจน์ ตันยา เจ้าพนักงานการเกษตร 6 สถานีทดลองพืชสวนดอยมูเซอ จ.ตาก กรณีจัดทำเอกสารเบิกเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเป็นเท็จ ซึ่งมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง และมีมูลความผิดทางอาญา

 

กลับขึ้นด้านบน