บอร์ด สปส.เห็นชอบไม่ต้องสำรองจ่ายค่าทันตกรรม-สรุปวงเงินเหมาะสม ส.ค.นี้

บอร์ด สปส.เห็นชอบไม่ต้องสำรองจ่ายค่าทันตกรรม-สรุปวงเงินเหมาะสม ส.ค.นี้

บอร์ด สปส.เห็นชอบไม่ต้องสำรองจ่ายค่าทันตกรรม-สรุปวงเงินเหมาะสม ส.ค.นี้

รูปข่าว : บอร์ด สปส.เห็นชอบไม่ต้องสำรองจ่ายค่าทันตกรรม-สรุปวงเงินเหมาะสม ส.ค.นี้

บอร์ดประกันสังคมเห็นชอบปรับปรุงสิทธิประโยชน์ด้านทันตกรรม โดยผู้ประกันตนไม่ต้องสำรองจ่าย พร้อมให้คณะกรรมการการแพทย์จัดทำร่างแก้ไขระเบียบ-ประกาศ พร้อมพิจารณาวงเงินการรักษาทันตกรรมที่เหมาะสม จากเดิมที่กำหนดไว้ไม่เกินปีละ 600 บาท

วันนี้ (28 มิ.ย.2559) นายโกวิท สัจจวิเศษ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการประกันสังคมว่า ที่ประชุมเห็นชอบปรับปรุงสิทธิประโยชน์ด้านทันตกรรม โดยผู้ประกันตนไม่ต้องสำรองจ่าย จากเดิมที่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาทางทันตกรรมไปก่อน แล้วนำใบเสร็จมาเบิกกับ สปส.ในภายหลัง ในวงเงินไม่เกิน 600 บาทต่อปี พร้อมให้คณะกรรมการการแพทย์จัดทำร่างแก้ไขระเบียบ ร่างข้อตกลงระหว่าง สปส.กับสถานพยาบาล ที่จะเข้านำร่องใน 30 หน่วยบริการของสำนักงานประกันสังคม รวมถึงพิจารณาขยายวงเงินการรักษาทันตกรรมที่เหมาะสม ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปในเดือนสิงหาคมนี้

นายมนัส โกศล ประธานเครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค.) กล่าวว่า แนวทางดังกล่าวไม่ช่วยให้ผู้ประกันตนเข้าถึงสิทธิการรักษาด้านทันตกรรมมากขึ้น ถึงแม้ไม่ต้องสำรองจ่าย แต่กำหนดจำนวนหน่วยบริการ ซึ่งอาจไม่ครอบคลุมทั่วประเทศ ทั้งนี้ ยังยืนยันข้อเสนอเดิมที่ต้องปรับสิทธิประโยชน์ทางทันตกรรมให้เท่าเทียมกับหลักประกันสุขภาพอื่นๆ เครือข่ายประกันสังคมคนทำงานและเครือข่ายฟอฟันสร้างสุข จะนำข้อเสนอดังกล่าวยื่นเรียกร้องต่อนายกรัฐมนตรีในวันที่ 6 กรกฎาคมนี้

แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน