จ่อขึ้นภาษีขยะครัวเรือน แก้ปัญหาขยะชุมชน

จ่อขึ้นภาษีขยะครัวเรือน แก้ปัญหาขยะชุมชน

จ่อขึ้นภาษีขยะครัวเรือน แก้ปัญหาขยะชุมชน

รูปข่าว : จ่อขึ้นภาษีขยะครัวเรือน แก้ปัญหาขยะชุมชน

ประเทศไทยมีขยะมากถึงปีละ 27 ล้านตัน ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งเผชิญกับปัญหาขยะล้นเมือง ไม่สามารถจัดการกับขยะภาคครัวเรือนและขยะติดเชื้อให้มีประสิทธิภาพได้ เตรียมเสนอแนวคิดจัดเก็บภาษีขยะต่อเดือนราคาเดียวทุกครัวเรือน เพื่อแก้ปัญหาขยะชุมชน

วันนี้ ( 30 มิ.ย.2559 ) ปัจจุบันประเทศไทยมีขยะมากถึงปีละ 27 ล้านตัน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉลี่ยคนไทยผลิตขยะประมาณ 1 กิโลกรัมต่อวัน ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งต้องเผชิญกับปัญหาขยะล้นเมือง ขณะเดียวกันก็ไม่สามารถจัดการกับขยะภาคครัวเรือนและขยะติดเชื้อที่ให้มีประสิทธิภาพได้

กองขยะหลายล้านตันของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชสร้างความกังวลต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรคให้กับประชาชนบริเวณใกล้เคียง หลังพบวัวป่วยเป็นแผลติดเชื้อขนาดใหญ่บริเวณข้อเท้า และบางตัวตายลงโดยไม่ทราบสาเหตุ จากการคุ้ยอาหารจากกองขยะแห่งนี้ จุดเดียวกันนี้ ยังพบขยะติดเชื้อของสถานพยาบาลในจังหวัด ที่นำมาทิ้งไม่ถูกวิธี และไม่สามารถกำจัดด้วยวิธีฝังกลบได้

ขยะกว่า 2 แสนตัน บนอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับการแก้ปัญหา เนื่องจากกระทรวงมหาดไทย มีคำสั่งห้ามไม่ให้ท้องถิ่นดำเนินการกำจัดขยะ จนกว่าจะมีการออกกฏหมายมารองรับ แม้ก่อนหน้านี้ เทศบาลได้ทำประชาพิจารณ์และมีมติให้กำจัดขยะนอกเกาะสมุย

ปัญหาขยะเป็นวาระแห่งชาติที่รัฐบาลขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดความยั่งยืน จนกำหนดเป็นโรดแม็ปนำไปสู่แผนแม่บทบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ ปี 2559-2564 ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา โดยเน้นลดปริมาณขยะจากต้นทาง หนึ่งในมาตรการนี้ คือ การจัดเก็บค่าขยะต่อเดือนราคาเดียวทุกครัวเรือน ซึ่งมีเพดานสูงสุดประมาณ 200 บาท วิจารย์ สิมาฉายาอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่า แม้จะกำหนดอัตราสูงสุดของการจัดเก็บขยะ แต่อัตราการจัดเก็บที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) เก็บนั้นเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 10-40 บาท จึงทำให้แต่ละแห่งจัดเก็บค่าขยะได้น้อย ดังนั้นหากจัดเก็บค่าขยะอัตราใหม่ จะช่วยลดภาระขาดทุนในการบริหารจัดการขยะของ อปท.ได้

อย่างไรก็ตาม ล่าสุดกระทรวงมหาดไทยเตรียมเสนอร่างกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา

 

กลับขึ้นด้านบน