เจ้าหนี้สหกรณ์ฯ คลองจั่น รับเงินคืนงวดแรกตามแผนการฟื้นฟูกิจการ

เจ้าหนี้สหกรณ์ฯ คลองจั่น รับเงินคืนงวดแรกตามแผนการฟื้นฟูกิจการ

เจ้าหนี้สหกรณ์ฯ คลองจั่น รับเงินคืนงวดแรกตามแผนการฟื้นฟูกิจการ

รูปข่าว : เจ้าหนี้สหกรณ์ฯ คลองจั่น รับเงินคืนงวดแรกตามแผนการฟื้นฟูกิจการ

เจ้าหนี้สหกรณ์ฯ คลองจั่นรอรับเงินคืนงวดแรกตามแผนการฟื้นฟูกิจการที่ผ่านความเห็นชอบจากศาลล้มละลายกลาง โดยจะคืนในปีละ 2 งวด ในอัตราร้อยละ 3.76 ประธานทำแผนฯ ชี้จ่ายเฉพาะเงินฝากออมทรัพย์ เงินหุ้นต้องรอเพราะยังไม่มีกำไร

วันนี้ ( 30 มิ.ย.2559 ) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายประกิต พิลังกาสา ประธานจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น เปิดเผยว่า เจ้าหนี้ของสหกรณ์ทุกรายกว่า 18,000 คน ทั้งเป็นบุคคล และสหกรณ์ต่างๆ ที่นำเงินมาฝากไว้จะได้รับเงินฝากคืนทั้งหมดตามแผนฟื้นฟู แต่ในส่วนของหุ้นที่นำมาลงทุนไว้จะยังไม่ได้รับ เนื่องจากถือว่าเป็นเงินต้นทุนและสหกรณ์ฯ ยังไม่มีผลกำไร ทำให้ยังไม่สามารถจ่ายคืนได้ ซึ่งเป็นไปตามแผนฟื้นฟูกิจการ

นายประกิต ยังระบุว่า สหกรณ์ได้เตรียมเงินทุนเพื่อมาคืนให้กับเจ้าหนี้สหกรณ์ โดยเป็นเงินที่ได้มาจาก 2 ส่วนหลัก คือ เงินที่ได้จากการฟ้องร้องนายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานสหกรณ์ฯ ที่ฉ้อโกงเงินไป และเงินที่กู้ยืมมาจากภาครัฐ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่หากยังไม่เพียงพอก็จะหารายได้มาจากทรัพย์สินของสหกรณ์ฯ ขณะที่เจ้าหนี้บางกลุ่มที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่ฟ้องร้องสหกรณ์ฯ จะยังไม่ได้รับเงินจนกว่าคดีจะถึงที่สุด หรือถอนฟ้องสหกรณ์ฯ ทำให้บางส่วนไม่พอใจกับวิธีการนี้ซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่รับในแผนการฟื้นฟูกิจการอยู่แล้ว

ส่วนเจ้าหนี้ที่ยอมรับแผนการฟื้นฟูกิจการ และได้รับเงินคืน เปิดเผยว่า ถึงแม้จะได้รับเงินส่วนน้อย แต่ดีกว่าที่จะไม่ได้รับเงินคืน และเข้าใจถึงสถานการณ์ที่สหกรณ์ฯ กำลังเผชิญอยู่

กลับขึ้นด้านบน