ธุรกิจท่องเที่ยวค้านข้อเสนอปิด "อุทยานฯ เขาใหญ่" ให้ป่าฟื้นตัว

ธุรกิจท่องเที่ยวค้านข้อเสนอปิด "อุทยานฯ เขาใหญ่" ให้ป่าฟื้นตัว

ธุรกิจท่องเที่ยวค้านข้อเสนอปิด "อุทยานฯ เขาใหญ่" ให้ป่าฟื้นตัว

รูปข่าว : ธุรกิจท่องเที่ยวค้านข้อเสนอปิด "อุทยานฯ เขาใหญ่" ให้ป่าฟื้นตัว

วันนี้ (30 มิ.ย.2559) ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวใน 4 จังหวัดแถลงข่าวแสดงจุดยืนคัดค้านข้อเสนอของสมาคมเครือข่ายอนุรักษ์ผืนป่าเขาใหญ่-ดงพญาเย็นที่ให้ปิดอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในช่วงฤดูร้อนเพื่อฟื้นฟูป่า โดยให้เหตุผลว่าการปิดอุทยานฯ จะส่งผลกระทบในวงกว้าง

หลังจากสมาคมเครือข่ายอนุรักษ์ผืนป่าเขาใหญ่ดงพญาเย็น ยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.2559 ขอให้ปิดอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในช่วงฤดูร้อน ในเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมเพื่อฟื้นฟูผืนป่า ล่าสุด ชมรมการศึกษาเพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืนและชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเขาใหม่ปากช่อง จ.นครราชสีมา รวมถึงสมาคมท่องเที่ยวปราจีนบุรี จ.สระบุรี และจ.นครนายก ร่วมกันแถลงข่าวแสดงจุดยืนขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อหาข้อสรุปร่วมกันก่อน โดยเห็นว่าการปิดอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จะส่งผลกระทบวงกว้างและยังไม่ใช่ทางแก้ปัญหาที่ยั่งยืน

นางวัชรี ปรัชญานุสรณ์ ประธานชมรมการศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว กล่าวว่า ไม่เห็นด้วยกับทางสมาคมเครือข่ายอนุรักษ์ผืนป่าเขาใหญ่ดงพญาเย็น ที่ขอให้ปิดอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในช่วงฤดูร้อน เนื่องจากข้อเสนอดังกล่าว ไม่ได้เป็นมติที่ผ่านความเห็นชอบจากทุกภาคส่วนที่ทำงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และเห็นว่า ข้อเสนอให้ปิดอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในช่วงฤดูร้อนเพียง 3 เดือน โดยไม่ให้นักท่องเที่ยวพักค้างแรมในอุทยาน แต่ยังเปิดให้ใช้ถนนหลวงสาย 2090 ในการสัญจรได้นั้น ยังไม่ใช่ทางออกที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผืนป่าและสัตว์ป่าอย่างยั่งยืน

ประธานชมรมการศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว กล่าวว่า การออกมาร่วมกันแถลงข่าวของภาคธุรกิจท่องเที่ยวรอบอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครั้งนี้ ไม่ได้คัดค้านการปิดอุทยานฯ เพียงแต่เห็นว่าข้อเสนอดังกล่าว ยังไม่ได้มีการศึกษาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่างรอบด้าน เนื่องจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทั่วโลกรู้จักว่าเป็นมรดกโลก จึงเชื่อว่าการปิดอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จะกระทบในวงกว้าง ไม่เฉพาะกับการท่องเที่ยวรอบเขาใหญ่ แต่อาจจะเกิดการตั้งคำถามถึงสาเหตุของปัญหา จึงขอให้ทางสมาคมเครือข่ายอนุรักษ์ผืนป่าเขาใหญ่ดงพญาเย็น มาหาทางออกร่วมกัน โดยให้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม เพื่อศึกษาปัญหาในที่แท้จริง และหาแนวทางแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน โดยไม่ให้กระทบกับการท่องเที่ยว และความรู้สึกของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีต่อพื้นที่มรดกโลก 

ด้านนายกฤษติชัย สุขมังสา นายกสมาคมเครือข่ายอนุรักษ์ผืนป่าเขาใหญ่ดงพญาเย็น ให้สัมภาษณ์ไทยพีบีเอส ว่า การเสนอปิดอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อให้แหล่งธรรมชาติได้พักและฟื้นตัว ไม่มีเจตนาจะสร้างความขัดแย้งในพื้นที่ โดยการยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก็ขอให้รัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการปิดอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในช่วงฤดูร้อนถึงผลดีและผลเสียอย่างไรต่อผืนป่าเขาใหญ่รวมถึงสัตว์ป่า

นายกฤษติชัยยืนยันว่าข้อเสนอนี้ ไม่ได้ขอให้ปิดเส้นทางหลวงที่ใช้ในการคมนาคม เพียงแต่ต้องการให้งดรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูร้อน เพื่อพักค้างแรมในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นการช่วยฟื้นฟูผืนป่าและสัตว์ป่าได้ แต่ทั้งนี้ก็เป็นเพียงข้อเสนอของ สมาคมเครือข่ายอนุรักษ์ผืนป่าเขาใหญ่ดงพญาเย็นเท่านั้น

กลับขึ้นด้านบน