กลุ่มซีพีจ่อลงทุนรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพ-ระยอง

กลุ่มซีพีจ่อลงทุนรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพ-ระยอง

กลุ่มซีพีจ่อลงทุนรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพ-ระยอง

รูปข่าว : กลุ่มซีพีจ่อลงทุนรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพ-ระยอง

ประธานกรรมการเครือเจริญโภคภัณฑ์ ยอมรับสนใจลงทุนการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง เส้นกรุงเทพ-ระยอง คาด 3 เดือนได้ข้อสรุป เสนอรัฐบาลพัฒนาเมืองใหม่กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค

วันนี้ ( 1 มิ.ย.2559 ) นายธนินทร์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) เปิดเผยว่า กลุ่มซีพี สนใจร่วมลงทุนในการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงจริงแต่อยู่ระหว่างการพิจารณารูปแบบการลงทุน โดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายใน 2-3 เดือนนี้ นอกจากกลุ่มซีพีแล้วยังมีกลุ่มไทยเบฟเวอเรจ ของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี ที่สนใจลงทุนรถไฟความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพฯ หัวหินด้วย

นายธนินทร์ กล่าวอีกว่า การเปิดให้เอกชนลงทุนจะช่วยประหยัดงบประมาณให้รัฐบาล แต่เสนอว่าควรมีการก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานอย่างอื่น และเมืองใหม่ควบคู่กันไปด้วย และควรมีกฎหมายรองรับเพื่อให้โครงการต่างๆ เกิดความต่อเนื่อง

กลับขึ้นด้านบน