เจ้าสัวซีพีแนะเอกชนปรับตัวรับกระแสโลก-ใช้นวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพรับอุตสาหกรรม 4.0

เจ้าสัวซีพีแนะเอกชนปรับตัวรับกระแสโลก-ใช้นวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพรับอุตสาหกรรม 4.0

เจ้าสัวซีพีแนะเอกชนปรับตัวรับกระแสโลก-ใช้นวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพรับอุตสาหกรรม 4.0

รูปข่าว : เจ้าสัวซีพีแนะเอกชนปรับตัวรับกระแสโลก-ใช้นวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพรับอุตสาหกรรม 4.0

ผู้บริหารซีพีแนะภาคเอกชนปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก โดยนำนวัตกรรมมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตรองรับอุตสาหกรรม 4.0 ขณะที่รัฐบาลยืนยันจะไม่สนับสนุนอุตสาหกรรมที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

วันนี้ (3 ก.ค.2559) นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ ซีพี เปิดเผยถึงแนวคิดของรัฐบาลที่จะพัฒนาเศรษฐกิจประเทศด้วยการสนับสนุนอุตสาหกรรมใหม่ เพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0 โดยเชิญชวนนักลงทุนต่างชาติมาลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ 10 อุตสาหกรรม เช่น ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้าว่า นโยบายรัฐบาลถือว่ามาถูกทาง โดยมีการประกาศชัดเจนในการส่งเสริมธุรกิจเป้าหมาย และพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูง หรือประเทศไทย 4.0 เพื่อให้ประเทศไทยก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ช่วยเพิ่มโอกาสให้ประเทศไทย จากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว

นายธนินท์ กล่าวอีกว่า ผู้ประกอบการปรับตัว รองรับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก มีความคิดสร้างสรรค์ มีนวัตกรรมออกมา เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า ใช้เทคโนโลยีและระบบดิจิทัลในการดำเนินธุรกิจ มีช่องทางจำหน่ายผ่านระบบอีคอมเมิร์ซ มีสินค้าและบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค และขอให้รัฐบาลสนับสนุนผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ กล่าวว่า รัฐบาลกำลังปรับโครงสร้างการผลิตของประเทศ โดยกำหนดกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐให้การส่งเสริมเป็นพิเศษ เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมเดิมที่มีความเข้มแข็ง แต่ต้องยกระดับวิทยาการและนวัตกรรม เช่น ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ อาหาร ปิโตรเคมิคอล และกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้งไบโอเทค ไบโอฟูล ดิจิทัล การบิน หุ่นยนต์อุตสาหกรรม ยาและเครื่องมือแพทย์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถเชิงแข่งขัน ร่วมกับสถาบันวิจัยและนักวิจัยชั้นนำทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงพาณิชย์ แต่จะไม่สนับสนุนอุตสาหกรรมแบบเก่าที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง และไม่สร้างมูลค่า

กลับขึ้นด้านบน