8 ปี กฎหมายคดีผู้บริโภค ประชาชนยังเข้าไม่ถึงสิทธิ

8 ปี กฎหมายคดีผู้บริโภค ประชาชนยังเข้าไม่ถึงสิทธิ

8 ปี กฎหมายคดีผู้บริโภค ประชาชนยังเข้าไม่ถึงสิทธิ

รูปข่าว : 8 ปี กฎหมายคดีผู้บริโภค ประชาชนยังเข้าไม่ถึงสิทธิ

กฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคบังคับใช้มาแล้ว 8 ปี โดยพบว่ามีคดีที่เข้าสู่การฟ้องร้องมากถึง 289 คดี แต่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ระบุว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังเข้าไม่ถึงสิทธิในด้านนี้

วันนี้ (5 ก.ค.2559) ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ระบุว่าในระยะเวลา 8 ปี ที่กฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค ปี 2551 มีผลบังคับใช้ พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังไม่รับรู้สิทธิของตัวเอง ทั้งที่กฎหมายนี้มีข้อดีที่ผู้บริโภคสามารถนำปัญหาที่ได้รับผลกระทบฟ้องร้องต่อศาลได้ด้วยตัวเอง โดยมีเจ้าหน้าที่คดีเขียนคำฟ้องให้ แต่ก็มีหลายประเด็นที่เป็นปัญหาในทางปฏิบัติ เช่น ความชำนาญการในการไต่สวนคดี เจ้าพนักงานคดียังมีไม่เพียงพอ ขณะที่บทบาทของทนายความยังไม่ให้ความสำคัญกับกระบวนการพิจารณาผู้บริโภคเท่าที่ควร และไม่ได้ใช้สิทธิรักษาผลประโยชน์ตามกฎหมายอย่างเต็มที่ ส่งผลให้การฟ้องคดีใช้ระยะเวลายาวนาน

คงศักดิ์ ชื่นไกรลาศ เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนฯ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวว่า ส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้บริโภคยังเข้าไม่ใช้สิทธิตามกฎหมายนี้ เกิดจากตัวผู้บริโภคเองอาจไม่รู้ด้วยตัวเอง เพราาะหากไม่เกิดปัญหาขึ้นก็จะไม่รับทราบ เช่น สิทธิรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ ถ้าหากผู้บริโภคไม่ได้ประสบอุบัติเหตุ ก็จะไม่ทราบว่ามีค่ารักษาตาม พ.ร.บ. เช่นเดียวกับกฎหมายต้องมีการสื่อสารโดยตลอดเพื่อให้ประชาชนรับรู้ว่าหากถูกละเมิดสิทธิ สามารถใช้กฎหมายฉบับนี้ในการเรียกร้องสิทธิได้

สำหรับการฟ้องคดีผู้บริโภคในรอบ 8 ปีที่ผ่านมาของศูนย์พิทักษ์สิทธิ์ผู้บริโภค พบว่ามีถึง 289 คดีที่อยู่ในการฟ้องร้อง ซึ่งส่วนใหญ่คดีสิ้นสุดแล้ว แบ่งเป็นการฟ้องร้องคดีรถโดยสารประจำทางมากที่สุด 183 คดี ประกันภัย 52 คดี อสังหาริมทรัพย์ 12 คดี คดีมาตรฐานสินค้าและคุณภาพบริการอย่างละ 11 คดี คดีเกี่ยวกับบริการสุขภาพและโทรคมนาคมอย่างละ 8 คดี คดีสัญญาเช่าซื้อ 3 คดี รวมถึงคดีการเงินการธนาคาร 1 คดี

 

กลับขึ้นด้านบน